publicatie

Tribune 10/2010 :: Natuur in de uitverkoop

Tribune, november 2010

Actueel

Natuur in de uitverkoop

› Het kabinet-Rutte kondigt in het regeerakkoord bezuinigingen op natuur aan. Recreatiebossen rondom steden worden geschrapt, natuur van Staatsbosbeheer moet verkocht worden en essentiële natuurgebieden in Nederland worden ernstig aangetast. Op het kaartje zijn de plannen samengevat (afbeelding 1).

› Vooral de inkrimping van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is volgens natuurkenners een slecht idee. De EHS verbindt natuurgebieden, zodat diersoorten zich kunnen verplaatsen. Dat is noodzakelijk voor hun voortbestaan. Frank Berendse, hoogleraar Natuurbeheer aan de Universiteit van Wageningen, noemt diersoorten in geïsoleerde natuurgebieden ‘soorten die gedoemd zijn om uit te sterven’.

› In de uitverkoop: Speelbos De Balij (foto’s 2 en 3) en het Bieslandse Bos tussen Zoetermeer en Den Haag, goed voor 900.000 bezoeken per jaar.

foto 2

foto 3

› Ook natuurgebied Houten in de gemeente Houten mag van de regering weg (foto 4).

foto 4: Suzanne van de Kerk

› Rechts is kennelijk (terecht) bang voor de grote weerstand die hun plannen oproept. Maar om nou ook dé plek om te demonstreren in Den Haag, het Malieveld, maar in de uitverkoop te gooien?! Toch staat ook dat op het lijstje ‘te schrappen of verkopen’.

› Natuur bij de Korte Uitweg in Schalkwijk (foto 5). Mag weg van het kabinet.

foto 5: Suzanne van de Kerk

› Foto 6: een medewerker van Staatsbosbeheer zet in moerasgebied de Deelen bij Heerenveen drijvende nestmogelijkheden uit voor zwarte sterns.

foto 6: Herman Engbers

› SP-Tweede Kamerleden Paulus Jansen en Henk van Gerven starten een actie om deze aanslag op de Nederlandse natuur te verijdelen. Houd www.sp.nl in de gaten voor nieuws over deze actie.

Inhoud