publicatie

Tribune 10/2010 :: Oss kiest, Nederland kijkt mee

Tribune, november 2010

Actueel

Oss kiest, Nederland kijkt mee

In een handvol gemeenten vinden op 24 november herindelingsverkiezingen plaats. Eén daarvan is Oss, dat al heel wat jaren SP-bestuur kent. Van de Osse verkiezingsuitslag kan een belangrijk landelijk signaal uitgaan.

Tekst: Rob Janssen Foto: Paul Peters

Opmerkelijk: bij de gemeente Oss kwamen de afgelopen tijd talloze aanvragen binnen van landelijke media. Aanvragen voor interviews en reportages op de verkiezingsavond van 24 november. Dat is bijzonder, omdat herindelingsverkiezingen zelden zo expliciet in de landelijke belangstelling staan. Maar dit keer is alles anders, weet de Osse SP-fractievoorzitter Paul Peters. ‘Het gaat hier om de eerste verkiezingen na de Kamerverkiezingen van 9 juni. Er is inmiddels een nieuw kabinet en dan wordt de vraag heel interessant: wat wordt de politieke trend? Hoe beoordelen de mensen bijvoorbeeld de VVD, de PVV en het CDA bijna een half jaar na de Kamerverkiezingen? En wordt de opgaande lijn van de SP doorgezet? Oss is de grootste gemeente van deze landelijke herindelingsronde en kan dus een aardige graadmeter zijn.’ Dat laatste is evenzeer interessant met het oog op de provinciale verkiezingen in maart. In eerste instantie natuurlijk vanwege de samenstelling van de provinciebesturen. Provinciale Staten kiezen echter ook de Eerste Kamer en die keurt de wetsvoorstellen wel of niet goed die de Tweede Kamer heeft aangenomen. Met een minderheidsregering kan dat heel belangrijk worden.

Maar op 24 november gaat het natuurlijk primair om Oss en zijn inwoners. De bijna 80.000 inwoners tellende gemeente wordt samengevoegd met ‘buurman’ Lith, dat een kleine 7.000 inwoners heeft. Vaak vallen zulke herindelingen slecht bij kleine gemeenten, die zich dan opgeslokt voelen. Maar volgens SP-lijsttrekker en wethouder Jules Iding is dat hier zeker niet het geval. ‘De herindeling wordt ook door de mensen in Lith positief beoordeeld. Dat komt door de manier waarop wij als gemeente de afgelopen jaren hebben gewerkt aan voorzieningen in de dorpen en ons systeem van wijk- en dorpsraden; steeds staan we open voor ideeën en kritiek van bewoners.’

Iding is al elf jaar wethouder in Oss. ‘Onze gemeente maakt een prima ontwikkeling door’, vertelt hij. ‘De gemeente Oss geniet veel vertrouwen onder de bevolking en in het bedrijfsleven en heeft absoluut een positieve uitstraling in de regio gekregen. Het is lang geleden dat er in Oss om de twee jaar een nieuwe coalitie zat; ruim zeven jaar hebben we nu al een stabiel gemeentebestuur waarin goed wordt samengewerkt. Politiek gekonkel en machtspolitiek behoren in Oss tot het verleden. Zodoende konden we ons concentreren op de ontwikkeling van de stad, de kernen en het buitengebied.’

Oss laat zich niet leiden door projectontwikkelaars, maar bouwt volgens Jules Iding zélf aan de toekomst: ‘Niet met prestigeprojecten, maar door dingen te realiseren waar de mensen echt wat aan hebben. Bovendien hebben we het steeds opgenomen voor mensen met een minimum-inkomen en voor degenen die afhankelijk zijn van zorg.’

Toch zal ook Oss niet ontkomen aan bezuinigingen die het Rijk oplegt. Bovendien is nog steeds niet uitgesloten dat de werkgelegenheid een flinke knauw krijgt, mocht Organon/MSD alsnog deels de poorten sluiten. Iding: ‘Om met dat laatste te beginnen: het ziet ernaar uit dat MSD zich in eerste instantie toch stevig heeft vergist in het protest en het verzet van de ondernemingsraad, de raad van commissarissen en de vakbonden. Dat verzet hebben wij als SP van harte ondersteund: Organon hoort immers bij Oss! Het is zaak dat álle overheden, het bedrijfsleven en het onderwijs samen optrekken voor behoud en herstel van onze werkgelegenheid en economie. Dat is een speerpunt van de SP. En ja, die bezuinigingen zullen zeker een zware klus worden. Maar wij zeggen wel: van de solidariteit moet je afblijven. Zaken als het minimumbeleid, het verenigingsleven en het werk in de dorpen en de wijken vormen het cement van de samenleving en daarom moet je die absoluut overeind houden. Maar áls er dan bezuinigd moet worden, dan zeg ik: liever bezuinigen met de SP aan het roer dan met de VVD.’

En daarin kan opnieuw een parallel gezien worden met de landelijke politiek. Ook Hans van Heijningen, algemeen secretaris van de SP, onderkent de signaalfunctie die van een goede verkiezingsuitslag op 24 november uit kan gaan. ‘De SP speelt al jarenlang een belangrijke rol in het bestuur van Oss. Samen met de bevolking komen onze bestuurders op voor het behoud van werkgelegenheid, betaalbare huisvesting, voorzieningen en cultuur. Zeker in deze tijd waarin de regering-Rutte-Verhagen de rekening van de crisis op de gewone mensen afwentelt, is het belangrijk om te zien of de bevolking van Oss opnieuw vertrouwen uitspreekt in de partij die zich keert tegen de tweedeling en zich sterk maakt voor een sterke en sociale stad en een beter Nederland.’

Inhoud