publicatie

Tribune 10/2010 :: 30.000 werkers afgeschreven

Tribune, november 2010

Column

30.000 werkers afgeschreven

Emile Roemer, Fractievoorzitter SP

Onlangs was ik op werkbezoek bij de sociale

werkplaats Dethon in Terneuzen. Ik zag daar betrokken medewerkers, met hart voor de zaak. Mensen die om wat voor reden dan ook een beschermde werkomgeving nodig hebben. Zij maken zich nuttig, voelen zich gewaardeerd en leveren een bijzondere bijdrage aan onze samenleving.

Ik sprak daar ook met Alex de Vos. Hij wist mij haarfijn uit te leggen wat de plannen van het kabinet-Rutte voor hem gaan betekenen. De wachtlijsten voor de sociale werkplaats worden langer en duizenden zullen hun baan verliezen.

Veel van hen zullen werkloos worden en net als andere werklozen op zoek moeten naar werk. Maar niet voor niets werkten zij in een beschermde werkomgeving! Dat bieden veel andere werkgevers niet en daarom zullen minstens 30.000 werkers uit de sociale werkplaats via de ww uiteindelijk in de bijstand belanden. Achter de geraniums dus, precies wat Mark Rutte zegt te willen voorkomen.

Als oud-wethouder ken ik het enorme belang van nuttig werk voor mensen die in andere bedrijven net niet meekomen. De beschermde omgeving geeft hen ruimte om dat te doen wat iedereen in ons land graag wil: werken en zo je eigen broek ophouden. Ik zal me dan ook met hand en tand verzetten tegen de onzalige bezuinigingen.

Emile Roemer

Inhoud