Een schone toekomst

Klimaat

De SP vindt dat we in ons land beter met onze dieren om kunnen gaan. We stoppen met de intensieve veehouderij. Dieren zijn geen product. Wat de SP betreft gaat het geld dat nu naar Europa gaat en terugkomt in de vorm van toeslagen, beter gebruikt kan worden om de Nederlandse landbouw flink duurzamer en groener te maken. Het is hoog tijd voor klimaatrechtvaardigheid. Klimaatbeleid waarbij we zorgen dat de doelen wel gehaald worden én waarmee we er tegelijkertijd voor zorgen dat huishoudens erop vooruit gaan.

Onze mensen

Recente berichten over Klimaat