publicatie

Het belang van de buurt

20 procent van de bewoners van wijken met veel problemen heeft moeite om op het werk, op school of bij de huisarts te komen. 90 procent van de koopwoningen is niet te betalen voor een leraar, verpleegkundige of agent. Onderwijs is steeds meer uit de buurt verdwenen, want in de afgelopen 25 jaar zijn 1.410 basisscholen gesloten. Het is moeilijker geworden om je recht te halen, want het aantal rechtbanken is de afgelopen decennia gehalveerd. Ook een boek lenen is lastiger geworden, want het aantal bibliotheeklocaties is met 28 procent afgenomen. In Zeeland daalde het aantal politiebureaus van 55 naar 14. En door sluiting van ziekenhuizen is de afstand tot zorg bijna nergens zo groot als in Oost-Groningen, waar het bbp per hoofd van de bevolking ruim vier keer minder hard steeg dan in de regio Amsterdam.

Deze cijfers, afkomstig uit onderzoek van De Groene Amsterdammer en Follow The Money en uit een rapport van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, schetsen een beeld dat veel mensen zullen herkennen. Van een overheid die zich terugtrekt en onbereikbaar wordt. Van voorzieningen die verdwijnen of zich concentreren in vooraanstaande delen van de stad of provincie. En van een land dat steeds minder gelijk wordt en meer verdeeld raakt.

In deze Spanning staan we stil bij deze ontwikkelingen in interviews met journalist Floor Milikowski en hoogleraar Caspar van den Berg. Lilian Marijnissen vertelt over het belang van de buurt en de update die zij aan het maken is van ‘De buurt, de schaal van de toekomst’. Twee SP-wethouders vertellen over hun ervaringen met besturen in tijden van bezuinigingen en in een analyse tonen we de relatie tussen buurtacties en het socialisme.

Aan deze publicatie is gewerkt door