publicatie

Een huis om in te wonen

Er zijn weinig materiële zaken in de wereld die belangrijker zijn dan je woning. Je woning is een thuis, een plek waar je je veilig en geborgen voelt. Waar je huis staat, bepaalt voor een deel ook wie je wordt en welke kansen je in het leven krijgt. Een goede en betaalbare woning in een prettige buurt is dus zeer belangrijk. Vandaar dat wij in 2017 met Spanning een themanummer over wonen maakten en nu met een vervolg daarop komen.

Illustratie: Nenad Mećava

Want de laatste decennia is een andere kant van wonen steeds meer centraal komen te staan. Een woning is namelijk ook een waar. Een object dat door de eigenaar kan worden verhandeld en waarmee kan worden gespeculeerd. Een product dat door marktpartijen geleverd moet worden. Vandaar dat er wordt gesproken over ‘de woningmarkt’.

Lange tijd hadden de voorstanders van de woningmarkt het voor het zeggen. Zij maakten de sociale huursector een kopje kleiner, legden woningcorporaties en hun huurders extra belastingen op, vergrootten de leenmogelijkheden voor kopers en paaiden beleggers om in de particuliere huursector te investeren. Met als resultaat dat Nederlanders een historisch groot deel van hun inkomen aan woonlasten kwijt zijn.

Er is dan ook sprake van een woon­crisis. Een groeiende groep mensen is niet meer in staat om een woning te huren of te kopen. Het aantal daklozen is in tien jaar tijd verdubbeld. Ook de kwaliteit van veel woningen laat te wensen over. 1,5 miljoen woningen in Nederland zijn schimmelwoningen. Waren we vroeger trots op onze volkshuisvesting, tegenwoordig is de sociale huur verworden tot het afvoerputje van de samenleving.

Nu de wooncrisis steeds zichtbaarder wordt, en duidelijk is dat de markt het niet gaat oplossen, praten politici van links tot rechts weer vaker over het belang van volkshuisvesting. Dat is natuurlijk mooi, maar daarmee is nog geen sprake van een beter woonbeleid. Om daartoe te komen, zullen mensen zich moeten blijven organiseren, zoals in de succesvolle campagne tegen de huurverhoging is gebeurd.

De ideeën zijn er, het is nu alleen zaak om ze in de praktijk te brengen. Dat zal moeilijk zijn, maar is zeker niet onmogelijk gelet op onze rijke volkshuisvestingstraditie.

Aan deze publicatie is gewerkt door