publicatie

De publieke sector staat in de fik

Foto: Lex Verspeek / Hollandse Hoogte ©, bewerking: SP

Overvolle werkdagen, krappe budgetten, wantrouwende regelzucht en slechte arbeidsvoorwaarden. Dat is het resultaat van decennialange bezuinigingen en marktwerking in de publieke sector. In het neoliberale wereldbeeld was de sector inefficiënt en lui, en zouden de juiste prikkels de sector stroomlijnen. In plaats daarvan kwam de dictatuur van de spreadsheet, die werkenden in de publieke sector dehumaniseerde tot uitvoerders van dichtgetimmerde protocollen. De gevolgen merken we dagelijks. De publieke sector staat in de fik.

Juist daardoor stijgt de waardering voor publieke werkers. Een grote meerderheid van de Nederlandse bevolking steunt de leerkrachten, agenten en verpleegkundigen dan ook, in hun strijd om de €1,9 miljard die vrijkomt nu de dividendbelasting tóch blijft. Dat geld moet naar hen, niet naar belastingverlaging voor grote bedrijven; VVD, CDA, CU en D66 gaan hier volledig de mist in.

De publieke zaak gaat de SP aan het hart. Het is dan ook een onderwerp dat in vele edities van Spanning terugkomt. Ook doen we er onderzoek naar. Zo verscheen vorig jaar nog het rapport De Publieke Sector aan het Woord. Ineke Palm, voormalig medewerker van het wetenschappelijk bureau, brengt hierin in kaart wat 60.000 publieke werkers te zeggen hebben over de omstandigheden op hun werk. Het geeft een unieke inkijk in het publieke werk en maakt duidelijk hoezeer de problemen in bijvoorbeeld het onderwijs vaak lijken op die in de zorg en andere publieke sectoren.

Ze hangen allemaal samen met de negatieve gevolgen van het domi­nante denken van onze tijd, het neoliberalisme.

Dat er nu een volledige Spanning aan dit onderwerp wordt gewijd, is volledig te danken aan de vele actievoerders, die nu laten zien dat zij bereid zijn om op te staan en rechtvaardigheid te eisen. De verandering die zij willen komt er niet vanzelf, zij zullen dit moeten afdwingen. De acties in het onderwijs, met name van PO in Actie, maar ook die in de zorg, bij de politie, bij de brandweer en in het openbaar vervoer hebben nu al laten zien dat wanneer mensen samen in actie komen, zij tot alles in staat zijn. Zij verdienen onze steun, en wij geven die op de manier die het beste past bij onze partij: met actie én met onderzoek en kennis.

Aan deze publicatie is gewerkt door