www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Actueel :: 17-04-2014 06:29

Superstaat nee, samenwerken ja

Op donderdag 22 mei heeft u het voor het zeggen. Dan beslist u over de toekomst van Nederland en de Europese Unie. De SP staat positief tegenover Europese samenwerking: de vrede bewaren, de welvaart bevorderen en democratische en sociale rechten beschermen. Maar juist die doelen worden door de eurofielen (D66, GroenLinks, VVD, CDA, PvdA) bedreigd met hun beleid van méér en méér Europa. Zij werken aan een Europese Superstaat waarin bureaucraten in Brussel bepalen wie een sociale huurwoning krijgt, wie er in Nederland mag werken en hoe we onze pensioenen en onze sociale zekerheid regelen.

Verplicht verhuizen

Sluiten van de verzorgingshuizen? Ik dacht het niet!

Ongeveer 100.000 ouderen in Nederland wonen in een verzorgingshuis waar ze veilig wonen en liefdevol verzorgd worden. Het kabinet wil 800 van de 1300 verzorgingshuizen sluiten. Vanwege de bezuinigingen moeten ouderen in verzorgingshuizen gedwongen verhuizen. Of ze komen het verzorgingshuis niet meer in terwijl zij die geborgenheid juist nodig hebben.

Rechtsstaat

Van Nispen: De rechtsstaat is te belangrijk om weg te bezuinigen

Michiel van Nispen heeft op zijn eerste dag als SP-Tweede Kamerlid een vurige oproep gedaan voor een toegankelijke en onafhankelijke rechtsstaat. Volgens Van Nispen vormen de harde bezuinigingen op de rechtsbijstand een bedreiging voor de rechtsstaat: ‘Recht is geen eliteproduct. Ook mensen met een smallere beurs moeten goede hulp van een advocaat kunnen krijgen, maar bovendien moet deze advocaat ook op gedegen en onafhankelijke wijze zijn werk kunnen doen.’

Michiel

Winst

SP wint bij gemeenteraadsverkiezing

De SP heeft woensdag fors gewonnen bij de gemeenteraadsverkiezingen. In 2010 haalde de partij 226 zetels, nu zijn dat er volgens de laatste tellingen circa 450.

Onder meer in Heerlen, Pekela, Helmond, Gennep en Nijmegen is de SP de grootste partij geworden.

Emile Roemer op de uitslagenavond in Utrecht (NOS):

Jan de Wit

Nestor Jan de Wit verlaat Tweede Kamer

Jan de Wit

Op 1 april aanstaande verlaat SP-Kamerlid Jan de Wit de Kamer. Na een arbeidzaam leven van 45 jaar waarvan bijna 16 jaar als Tweede Kamerlid acht hij de tijd gekomen om het wat rustiger aan te gaan doen.

Blijf niet mokkend aan de kant staan
Stel een daad en toon je moed
Laat je woede hand in hand gaan
met het goede dat je doet

Een mens is meer – Karel Glastra van Loon 1962-2005

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Blijf op de hoogte

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief van Emile Roemer en belangrijk nieuws van de SP:

SP Nieuws
Studio SP
top