Dijk doet oproep op SP-congres: Samen met bondgenoten strijd aan voor sociale vooruitgang

‘Het is de hoogste tijd om de trots en eer van de werkende klasse te herstellen. De SP gaat daarom de werkende klasse voorop zetten’, dat zei SP-leider Jimmy Dijk in zijn toespraak op het landelijk congres van de SP dat vandaag in Bussum wordt gehouden. Dijk deed daar een oproep: ‘Nog voordat een nieuw kabinet met miljardenbezuinigingen komt, moeten wij de motor voor sociale vooruitgang zijn. Maar dit kunnen we niet alleen. Daarom wil ik de vakbonden oproepen om met de SP nu voorop te gaan in de strijd voor sociale vooruitgang. En hierbij alle organisaties en partijen te betrekken, om dit voor elkaar te krijgen. Het is nu meer dan ooit nodig.’

Volgens Dijk heeft het neoliberalisme ons land verdeeld en onze overheid wreed en onmenselijk gemaakt. ‘Mensen hebben het gevoel dat de 'ieder voor zich'-mentaliteit de overhand neemt. Het eigenbelang voorop is komen te staan. Onze onderlinge verschillen lijken belangrijker geworden dan dat wat we met elkaar gemeen hebben. De werkende klasse, iedereen die van zijn inkomen afhankelijk is van loon, uitkering, AOW of pensioen, verdient zoveel meer en beter. Wij moeten samen opstaan en nemen wat ons toebehoort. Daarvoor moeten we samen ons land opbouwen, de touwtjes zelf in handen nemen en zeggenschap over onze winsten, onze wijken en onze werkvloeren opeisen.’

De afgelopen maanden heeft Dijk verschillende werkplekken bezocht, om te spreken met werknemers die zwaar en belangrijk werk doen of waarvan het bedrijf is gesloten. En is hij in gesprek met economen, hoogleraren, opiniemakers, vakbondsleiders en andere denkers. Dijk kondigde in zijn toespraak aan met een plan te komen voor het hervormen van de economie: ‘Wij werken aan een plan voor een nieuwe en moderne economie met echte zeggenschap voor werknemers, met schoon werk. schone productie, met meer werkzekerheid en waarin wordt geïnvesteerd in een hogere arbeidsproductiviteit. Dit plan voor de toekomst van onze productie, maakindustrie en economie bespreken we met de partij, experts en andere geïnteresseerden.’

Dijk hekelde de opstelling van partijen die nu aan het formeren zijn. ‘De PVV, NSC, en BBB hebben de verkiezingen gewonnen. Nu moeten die partijen ook gaan leveren. Maar wie op deze partijen stemde vanwege hun sociale agenda, voor hen heb ik slecht nieuws: de voortekenen zijn weinig hoopvol. Daarom zullen we er alles aan moeten doen om deze partijen aan hun verkiezingsbeloften van bestaanszekerheid te houden en de bezuinigingspolitiek van deze rechts-liberalen te stoppen. Mensen snakken naar sociale vooruitgang. En zij kunnen niet langer wachten.’

 

 

Europese verkiezingen

Het congres heeft ook de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen voor het Europees Parlement vastgesteld. Met Gerrie Elfrink als lijsttrekker en een verkiezingsprogramma met de titel ‘Mensen voorop, niet het kapitaal’ gaat de SP de verkiezingsstrijd aan.

 

 

Lilian bedankt!

Het congres nam afscheid van Lilian en bedankte haar voor haar gigantische inzet voor de SP, de mensen voor wie ze opkwam en ons land. Lees hier meer over het afscheid.

 

Afscheid voor Tiny Kox

SP’er Tiny Kox heeft zich tientallen jaren voor de SP en Nederland ingezet. Eerst lokaal in Tilburg, maar later ook in het partijbestuur van de partij, als algemeen secretaris, als Eerste Kamerlid, als voorzitter van de SP-fractie in de Senaat en in de Raad van Europa. Oud-partijleider Emile Roemer hield een toespraak met warme woorden voor Kox. Lees hier meer over de grote inzet van Tiny Kox.

 

Afscheid van Jannie Visscher en Arnout Hoekstra

Het congres nam ook afscheid van partijvoorzitter Jannie Visscher en algemeen secretaris Arnout Hoekstra. Beide hebben de afgelopen jaren vanuit het partijbestuur leiding gegeven aan de SP. Hun toewijding en inzet tijdens hun werk in de afgelopen jaren werd door de afgevaardigden van het congres beloond met een heel groot applaus.

 

 

Een nieuw partijbestuur gekozen

Met het vertrek van het vorige partijbestuur zijn er ook nieuwe partijbestuursleden aangetreden. Lieke van Rossum werd gekozen als partijvoorzitter. Zij zal samen met nieuwgekozen algemeen secretaris Nils Müller voorop gaan in de partij.

 

 

 

 

Betrokken SP'ers