nieuws

SP-succes: regering mag niet bezuinigen op langdurige zorg

Er lagen plannen klaar om bijna 200 miljoen te bezuinigen op onze ouderen, de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg. Een voorstel van SP-Kamerlid Sarah Dobbe heeft daar een streep doorheen gezet. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt, net als de SP, dat het demissionaire kabinet deze bezuinigingsplannen meteen in moet trekken.

Dobbe: ‘Deze voorgenomen bezuiniging op onze zorg was ontzettend lomp en ondoordacht. Het is goed dat andere partijen ons steunen in het tegenhouden van deze kille plannen. Zorgmedewerkers en de mensen die liefdevolle zorg verdienen zouden de dupe worden. Dat hebben we nu weten te voorkomen!’

De SP hield een onderzoek ons zorgverleners en mensen die zorg nodig hebben over de bezuinigingsplannen. Een meldpunt hierover leverde in korte tijd honderden verhalen en oproepen op. De rode draad? De liefde voor de zorg is groot, maar de werkdruk is enorm, de administratie en bureaucratie rijst de pan uit en zorgverleners hebben steeds minder zeggenschap over hun werk.

‘Het aantal zorgverleners dat de zorg verlaat bereikte afgelopen jaar recordhoogte. Zolang hier niets aan wordt gedaan, en ze het met nog minder geld en nog minder collega’s moeten doen, dan wordt dit niet beter maar slechter. Daarom moet er niet minder maar meer geld naar de zorg. Goed dat we vandaag een stap in de goede richting hebben gezet en deze bezuinigingsplannen tegen hebben kunnen houden.’

Betrokken SP'ers