nieuws

Kamer steunt SP: Noodhulp voor burgerbevolking Gaza

Inmiddels zijn door de oorlog in Gaza ruim 23.000 mensen gedood, waarvan de helft kinderen. Miljoenen mensen zijn hun huizen ontvlucht, worden slachtoffer van bombardementen door Israël en hebben geen toegang tot voedsel en medicijnen. Nederland heeft hulp toegezegd, maar die bereikt de mensen niet vanwege de blokkade van Israël. De Tweede Kamer is het nu met de SP eens dat er snel op andere manieren hulp geboden moet worden door Nederland.

SP-Kamerlid Sarah Dobbe: 'De hulp van de regering die eerder is toegezegd is een wassen neus. Het is al bekend dat die nauwelijks door de blokkade van Israël heen komt. Ondertussen dreigt de helft van de bevolking te sterven van de honger, waaronder heel veel kinderen. We kunnen nu niet wachten. Als noodhulp over land niet mogelijk is dan moeten we door de lucht of via de zee hulp afleveren. Frankrijk en Jordanië hebben eerder al luchtdroppingen met hulpgoederen gedaan. De Tweede Kamer steunt nu de SP en wil ook dat Nederland ervoor gaat zorgen dat de hulpgoederen de mensen wél gaan bereiken.'

Duizenden Palestijnen zijn de afgelopen maanden omgekomen en vele kinderen zijn gewond geraakt of voor altijd verminkt door de bombardementen. Het beeld van Nederland als hoeder van het internationaal recht is weinig waard gebleken, want oproepen tot een staakt-het-vuren zoals veel andere landen wél hebben gedaan wil Rutte niet. 'Het allerminste wat Nederland kan doen is ervoor zorgen dat in ieder geval de hulpgoederen de mensen bereiken. Maar Nederland zou het geweld veel harder moeten veroordelen en op moeten roepen tot een staakt-het-vuren', aldus Dobbe.

Betrokken SP'ers