Dijk: Mensen vermorzeld door de overheid door failliet fraudebeleid

Mensen zijn vermorzeld door een wantrouwende overheid. Levens werden kapotgemaakt door een failliet fraudebeleid. Dat blijkt uit het rapport van de parlementaire enquête naar het fraudebeleid, dat er op initiatief van de SP is gekomen naar aanleiding van het toeslagenschandaal.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk: ‘Vijf jaar nadat de eerste ouders en kinderen uit het toeslagenschandaal opstonden en in actie kwamen zijn veel conclusies uit dit rapport een bevestiging van wat we grotendeels al wisten. Forse bezuinigingen hebben geleid tot een fraudeaanpak die geld op moest leveren. Ook als er geen sprake was van fraude. Zogenaamd stond ‘zelfredzaamheid’ voorop, maar het was vooral ‘zoek het zelf maar uit’-politiek. Mensen zijn hierbij vermorzeld door een overheid die meedogenloos was én nog steeds is. De problemen zijn namelijk nog steeds niet opgelost. Zoveel mensen uit het toeslagenschandaal zijn nog niet geholpen. Dat is gewoon politieke onwil, want er zijn oplossingen genoeg. Zoals de ‘oplossing-in-één-dag’ die de SP heeft ontwikkeld samen met ouders en experts, maar het demissionaire kabinet maar niet uit wil voeren.’

Volgens Dijk is er grote ongelijkheid in hoe de overheid omgaat met mensen: ‘De mensen die het meest een steuntje in de rug nodig hebben werd het vel over de neus getrokken. Witteboordencriminaliteit, zoals belastingontwijking, wordt ondertussen maar matig aangepakt. Dat is klassenjustitie.’

Alle conclusies en aanbevelingen moeten volgens Dijk worden overgenomen door het kabinet. ‘De overheid moet weer menselijk worden. Persoonlijk contact moet weer de norm zijn. De ‘oplossing-in-één-dag’ moet nu ook snel ingevoerd worden. De slechte en trage oplossing van het toeslagenschandaal is een schandaal in zichzelf aan het worden. We moeten af van een overheid die een mensbeeld heeft waarin wantrouwen voorop staat. Dat begint bij een goede behandeling van de mensen die het meest onder de overheid geleden hebben. Zoals de mensen in het toeslagenschandaal, maar ook de Groningers die nog steeds in kapotte huizen zitten.’

 

Betrokken SP'ers