Bekende gezichten Oud-Tweede Kamerlid

Mahir Alkaya

"Vergaande democratisering is broodnodig."

Mahir Alkaya

Meer over Mahir

In 2010 werd ik lid van de SP. Wij zaten toen in het economische dieptepunt na de bankencrisis en Mark Rutte kwam aan de macht met zijn bezuinigingsagenda. Er werd flink bezuinigd op alles wat van ons allemaal is, van de zorg tot het openbaar vervoer. Het voelde onrechtvaardig. Ik kon niet aan de kant blijven staan terwijl bankiers buiten schot bleven en de rekening bij gewone mensen werd gelegd. De SP was de enige partij die het verzet organiseerde.

Toen Emile Roemer vertrok kreeg ik in 2018 de grote eer en verantwoordelijkheid om het volk te vertegenwoordigen in de Tweede Kamer. Mijn doel was helder: Democratiseren van de economie en stappen zetten richting de emancipatie van mensen op de werkvloer. Te veel publieke diensten zijn nog aan marktpartijen overgelaten en aandeelhouders hebben te veel macht binnen ondernemingen, waardoor het kapitaal vrij spel heeft. Het onthouden van zeggenschap van mensen over hun eigen werkomgeving is niet alleen oneerlijk, maar ook onverstandig. De beste oplossingen voor alledaagse problemen halen nu de bestuurskamers niet, waardoor het winstbejag de boventoon voert en onze planeet langzaam wordt vernietigd. Ik zie het daarom als mijn plicht om stap voor stap grote bedrijven te democratiseren.

Ik heb bijna zes jaar bij het ministerie van Economische Zaken gewerkt, nadat ik (Cum Laude) afstudeerde aan de Technische Universiteit in Delft. Voordat ik de Tweede Kamer in ging zat ik in Amsterdam in de Bestuurscommissie voor de SP.

Ik ben 32 jaar oud en recent getrouwd. Mijn vrouw en ik wonen met z’n tweeën in Amsterdam Nieuw-West. Mijn familie komt uit Turkije. Ik ben mijn opa, die als arbeider naar Nederland kwam en jarenlang in de scheepsbouw heeft gewerkt, nog vaak dankbaar. Ik zou nergens liever geboren willen zijn dan in Nederland. Ik ben trots op mijn buurt en mijn stad Amsterdam, waar ik graag hardloop, fiets of zeil (als het mooi weer is).

Mahir Alkaya op SP.nl