nieuws

SP en SGP doen voorstel acceptatieplicht contant geld

Op steeds meer plekken kun je niet meer contant betalen. SP-Kamerlid Mahir Alkaya en SGP-Kamerlid Chris Stoffer zijn bezorgd over die trend. Zij pleiten daarom voor een wettelijke acceptatieplicht van contant geld voor supermarkten, winkels en andere retailbedrijven.

Zo’n 1,3 tot 1,5 miljoen mensen in Nederland zijn naar inschatting van DNB afhankelijk van contant geld. Het gaat dan bijvoorbeeld om ouderen, migranten, laaggeletterden en mensen met een beperking. DNB voorziet de komende jaren een forse daling in de acceptatiegraad. Waar je nu nog op 9 van de 10 plekken met brief- en muntgeld kunt betalen, kan dat over vijf jaar naar verwachting nog maar in zo’n 6 op de 10 winkels.

'Het is heel belangrijk dat kwetsbare groepen zo goed mogelijk mee kunnen doen in onze maatschappij,' vinden Kamerleden Alkaya en Stoffer, 'je wilt niet dat mensen straks geen patatje of boek meer kunnen kopen omdat ze in het digitale betalingsverkeer niet goed kunnen meekomen.'

SP en SGP wijzen ook op kwetsbaarheden in het financiële stelsel. 'Pas werkte de pinapparaten in onze supermarkt niet, toen heb ik contant geld geleend van mijn buurvrouw. Sindsdien heb ik altijd wat op zak. Het is een belangrijke en betrouwbare back-up,' aldus Stoffer.

Alkaya: 'Niet alleen mensen die dagelijks contant geld gebruiken hebben baat bij de acceptatieplicht die wij voorstellen, maar de hele samenleving. Iedereen krijgt namelijk een terugvaloptie die altijd blijft functioneren, wat bovendien goed is voor de financiële stabiliteit.'

De Kamerleden dienen hun gezamenlijke amendement in bij de aanstaande behandeling van het wetsvoorstel 'plan van aanpak witwassen'.

Betrokken SP'ers