nieuws

Een eerlijke financiële consumentenwaakhond is nodig

Het Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) zou consumenten moeten beschermen tegen de macht van financiële instellingen en hun advocaten, maar daar lijkt de instelling totaal niet in te slagen. Al jarenlang komen er klachten binnen over het Kifid. SP-Kamerlid Mahir Alkaya heeft daarom een meldpunt geopend en een rapport met portretten gepresenteerd over de instelling. De Tweede Kamer bespreekt vandaag een initiatiefnota van Alkaya met voorstellen om van het Kifid een echte consumentenwaakhond te maken.

Alkaya: ‘Nederlanders die tegenover de macht van de grote financiële organisaties staan moet beter geholpen worden. Het Kifid doet dit nu niet. Mensen voelen zich niet gehoord, krijgen te maken met ingewikkelde teksten en een juridische wirwar. De termijnen voor behandelingen van klachten worden met soms jaren overschreden. Dat kan simpelweg niet. Zeker nu veel mensen het financieel zwaar hebben, dan heb je goede en eerlijke hulp nodig.’

Wel erg veel klachten lijken tot geheime schikkingen te leiden en niet tot openbare uitspraken. Dat is volgens Alkaya schimmig: ‘Het lijkt erop dat de financiële sector nog te veel invloed heeft op het Kifid. Door alle geheimhouding is onduidelijk of consumenten wel goed geholpen worden en welke problemen er precies allemaal spelen binnen de financiële sector. Daar moet verandering in komen en daarom presenteren we vandaag een initiatiefnota met 10 verbeterpunten.’

 

Ben je het eens met dit standpunt?

Betrokken SP'ers