SP stemt tegen voorjaarsbegrotingen van het kabinet

Mahir Alkaya

Het kabinet Rutte/Kaag heeft geprobeerd te verhullen dat ze de grote problemen in ons land niet kunnen oplossen door te strooien met miljarden aan belastinggeld. In plaats van de crisissen in ons land echt aan te pakken, is het kabinet vooral bezig geweest geld stoppen in fondsen zoals het stikstoffonds, klimaatfonds en defensiefonds. Nu willen Rutte en Kaag fors bezuinigen op zaken die wij juist allemaal belangrijk vinden zoals zorg, onderwijs en huurtoeslag. Wat SP-Kamerlid Mahir Alkaya betreft gaat dit niet gebeuren.

‘In het voorjaar hebben ze door het toepassen van de zogenaamde ‘kaasschaafmethode’, waarbij elk ministerie een klein beetje geld inlevert, een fundamenteler debat over structurele bezuinigingen enerzijds of lastenverzwaringen van de rijken anderzijds weten te voorkomen. De minister van FinanciĆ«n en coalitiepartijen hebben echter al aangegeven dat dit slechts het begin is van grotere bezuinigingen in het najaar. Er komen dus nog meer bezuinigingen aan. Op de ouderenzorg bijvoorbeeld of lerarensalarissen.’

Volgens Alkaya moet alles op alles gezet worden om deze bezuinigingen tegen te houden. ‘De SP zal er alles aan doen om de kaalslag waar dit kabinet nu mee dreigt te voorkomen. Daarom stemmen wij vandaag tegen de voorjaarsbegrotingen van het kabinet Rutte 4. Wij willen geen bezuinigingen, maar belasten van de grote bedrijfswinsten en de superrijken. Laten we het geld halen waar het zit.'

 

PrinsjesdagProtest

De SP komt in actie tegen de botte bezuinigingen van Rutte. Kom op voor Nederland en kom 17 september ook naar Den Haag voor het PrinsjesdagProtest!

Kom naar het PrinsjesdagProtest

 

Betrokken SP'ers