Grondeigenaar vermalen door overheid na drugsdumpingen

Het is een slechte zaak dat grondeigenaren die geconfronteerd worden met drugsdumpingen op hun terrein in alle gevallen opdraaien voor de enorme schade en de opruimingskosten die dat met zich meebrengt. SP-Kamerleden van Nispen en Beckerman willen dat drugsafval snel wordt opgeruimd om verdere milieuschade te voorkomen zonder dat de eigenaar van de grond, zoals een onschuldige particulier of een milieuorganisatie, steeds aansprakelijk wordt gesteld. Ze hebben kritische Kamervragen gesteld aan de ministers van Justitie en Infrastructuur en Waterstaat.

 

Toon Francken (90) draait op voor de kosten

Lozingen van drugsafval zijn een groot probleem. Het leidt tot gevaarlijke situaties en enorme milieuschade. De huidige regels voor het opruimen en de betalingen daarvan leiden te vaak tot onrechtvaardige situaties. SP-Justitiewoordvoerder Michiel van Nispen: ‘Zoals de zaak van de 90-jarige Toon Francken, die van de gemeente tonnen aan opruimkosten van chemisch drugsafval moet betalen voor dumpingen op 400 meter van zijn huis terwijl hij zelf nauwelijks nog buiten kan komen. Ik snap werkelijk niet waarom het een redelijke uitkomst zou zijn dat een bejaarde man opdraait voor iets waar hij niets mee te maken heeft. Deze man moet zo snel mogelijk gerustgesteld worden en de regels moeten voor de toekomst aangepast worden. De overheid behandelt slachtoffers nu als daders, terwijl ze juist aan de kant van de slachtoffers moet gaan staan! Maar we zien helaas opnieuw dat mensen vermalen worden in de molens van onze eigen overheid.’

SP-Kamerlid Beckerman: ‘Drugsdumpingen zijn een landelijk probleem. Het is niet het probleem van de toevallige grondeigenaar die zelf ook het slachtoffer is van drugscriminelen. De overheid moet dus zorgen dat drugsdumpingen snel geruimd worden. Zo lang er strijd bestaat over de verantwoordelijkheid voor de kosten van de ruiming kan de vervuiling alleen maar toenemen. Snelheid is dus geboden.’

Van Nispen en Beckerman hebben de ministers gevraagd hoe zij er voor gaan zorgen dat onschuldige grondeigenaren niet blijven zitten met enorme kosten voor het opruimen en de saneringen van drugsdumpingen wel spoedig plaatsvinden. De SP presenteerde eerder het plan 'veiligheid voor iedereen'. Door meer te investeren in de politie kan er meer geld geplukt worden van de georganiseerde misdaad. Nu weet de overheid omgerekend maar 1 week van de totale jaaropbrengst van criminelen af te pakken. Dat geld kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het opruimen van drugsafval.

Blijf op de hoogte

Betrokken SP'ers