nieuws

SP presenteert plan ‘Veiligheid voor iedereen’

Lilian Marijnissen

Georganiseerde misdaad gaat vooral om geld. 16 miljard gaat er jaarlijks in de onderwereld om, maar de overheid weet bij het bestrijden van criminaliteit daar maar een heel klein deel van af te pakken. Meer dan 10 jaar aan VVD-beleid heeft de samenleving veel problemen gebracht, maar heeft criminelen weinig pijn gedaan. De slachtoffers van dit beleid zijn de mensen die al slachtoffer zijn geworden van criminelen. Door gebrek aan capaciteit moeten zij wachten totdat ze geholpen worden. Hun aangiftes blijven op de plank liggen, terwijl criminelen vrij rondlopen.

SP-leider Lilian Marijnissen vindt dat het klaar moet zijn met de mooie praatjes van de VVD: ‘Van al het geld dat criminelen bij elkaar stelen en witwassen in één jaar, weet de overheid omgerekend maar 1 week aan criminele opbrengsten af te pakken. Dat is beschamend weinig en geeft te denken als je bij elke verkiezing weer hoort dat we criminelen moeten plukken. Ja, dat moeten we, maar daar is wel meer voor nodig: investeren in onze politie en financiële recherche. Daar doen opeenvolgende VVD-kabinetten veel te weinig aan. Misdaad loont in Nederland. Daarom presenteren wij vandaag een plan voor hoe het wel kan.’

In het plan ‘Veiligheid voor iedereen’ doet de SP 10 voorstellen om de rechtsstaat te ondersteunen. Het vertrouwen in de rechtsstaat onder Nederlanders is gedaald tot maar 30%. Daarom is actie nu nodig. Hieronder lees je de 10 voorstellen in het kort. Lees hier het volledige plan.

  1. Investeren in politie en justitie: Slachtoffers van misdrijven moeten veel te lang wachten op rechtvaardigheid, de pakkans moet omhoog. Daarom moet er per direct fors geïnvesteerd worden in politie, Openbaar Ministerie en rechtspraak. De salarissen bij de politie moeten, net zoals in de rest van de publieke sector, omhoog.  
  2. Wijkagent in iedere buurt: Bij de vorming van de nationale politie is afgesproken dat per 5.000 inwoners een wijkagent beschikbaar is. Dat is nu absoluut niet het geval. Juist door preventie besparen we de samenleving veel ellende en kosten.
  3. Politiebureau in de buurt: De afgelopen jaren zijn er honderden politiebureaus gesloten vanwege bezuinigingen, zeker in landelijke gebieden. Het politiebureau moet weer terug in de buurt.
  4. Geen tweedeling: Als je in een rijke buurt woont heb je niet alleen minder kans op criminaliteit en overlast op straat, je hebt ook meer mogelijkheden je buurt te beschermen met particuliere camera’s en private beveiligers. We accepteren geen tweedeling in veiligheid, daarom gaan we juist in de buurten waar het minder goed gaat éxtra investeren om problemen te voorkomen en aan te pakken.
  5. Buurtrechtspraak: Laagdrempelige rechtspraak in de buurt kan ervoor zorgen dat mensen letterlijk zien dat er recht wordt gedaan, dat problemen worden aangepakt, conflicten worden opgelost en dat criminaliteit en overlast niet worden getolereerd.
  6. Meer misdaadgeld afpakken: Omdat misdaad niet mag lonen gaan we met gerichte plannen veel meer geld afpakken van criminelen. Dit levert dus geld op. Er komen meer financieel rechercheurs om financieel onderzoek te doen, geldstromen te volgen en misdaadgeld te ontnemen. Financiële constructies die witwassen mogelijk maken, bijvoorbeeld op de Zuidas, worden aangepakt.
  7. Reguleer softdrugs: De SP pleit voor een nuchtere kijk hierop en een verstandiger drugsbeleid. Regulering van softdrugs heeft veel voordelen, zowel voor de volksgezondheid (controle op kwaliteit en schadelijke stoffen en mogelijkheden om gebruik te ontmoedigen) als de criminaliteitsbestrijding: het verdienmodel van criminelen kan worden weggenomen door regulering, het liefste in internationaal verband vanwege exportproblematiek 
  8. Voorkomen is beter: Er komt landelijk budget om gemeenten in staat te stellen effectief preventiebeleid te gaan voeren, voorkomen is beter dan genezen. De publieke ruimte is van ons allemaal. Toch voelen bijvoorbeeld vrouwen en ouderen zich vaker onveiliger op straat. Dat betekent meer investeren in handhaving, maar ook in preventie. Straatintimidatie is volstrekt onacceptabel. 
  9. Veiligheid is mensenwerk: Persoonlijk contact is cruciaal om problemen te voorkomen en te signaleren. De onderwijzers, jeugdhulpverleners, politiemensen en andere professionals horen meer waardering en collega’s te krijgen. Want grote klassen, te veel werkdruk en te weinig collega’s zorgen ervoor dat er te weinig tijd is om problemen van bijvoorbeeld jongeren in een vroeg stadium te zien, te bespreken en op te lossen.
  10. Meer geld voor het beter helpen van mensen met verward gedrag: Er is veel bezuinigd op de GGZ. Een derde van het aantal bedden moest worden geschrapt en meer mensen moesten in de wijk wonen. Daardoor veroorzaken mensen met verward gedrag nu vaker dan voorheen problemen op straat. De politie is hier veel tijd aan kwijt. Tijd die zij beter zou kunnen besteden aan het opsporen van echte criminelen.

Betrokken SP'ers