nieuws

De coronacrisis

'Alle zorgverleners verdienen onze grote waardering voor de enorme inzet die ze op dit moment leveren om de gevolgen van het coronavirus op te vangen. We weten dat de druk nu al enorm is, bij de GGD, het RIVM, bij huisartsen en in ziekenhuizen. Onze zorgverleners verdienen zoveel mogelijk steun bij alles wat ze doen en wij wensen hun heel veel sterkte en succes, nu en ook de komende weken,' zegt SP-Kamerlid Maarten Hijink.

Onze zorgverlenders verdienen meer dan alleen applaus. Teken de petitie:
 

Beloon de helden

Maarten Hijink

Help de zorg
Zorgverleners verdienen alle steun die mogelijk is. Want zij zijn de mensen die in de frontlinie staan, die zo goed mogelijk zorgen voor de mensen die ziek worden. Ze moeten zich geen zorgen hoeven maken of er wel voldoende materialen zijn om het werk goed en gezond te kunnen blijven doen. We hebben grote zorgen over wat er nu gebeurt in onze verpleeghuizen en de rest van de zorg. Zorgverleners moeten nog steeds vaak werken zonder bescherming en lopen het gevaar dat ze anderen en zichzelf besmetten, terwijl in de verpleeghuizen de mensen het meest kwetsbaar zijn. Het aantal besmettingen is enorm gestegen in de verpleeghuizen.

Er moet met spoed gekeken welke maatregelen er genomen kunnen worden om onze ouderen te beschermen. Er zijn nu eindelijk voldoende beschermingsmaterialen. Maar nog steeds werken zorgverleners onbeschermd, omdat de richtlijn is dat ze preventief geen mondkapje mogen dragen. Dit is onacceptabel en onverantwoord. Een voorstel van de SP om ervoor te zorgen dat meer zorgverleners gebruik kunnen maken van beschermingsmiddelen kreeg brede steun in de Tweede Kamer. Dat is een hele belangrijke stap! Wij willen dat álle zorgverleners beschermd worden.

Waardeer de zorg
De zorgverleners zijn de mensen die ons echt door deze crisis heen trekken. We klappen allemaal voor de zorg, maar daar mag het niet bij blijven. Ook is in de Tweede Kamer besloten dat de zorg een bonus krijgt – voor de zomer. Maar dat is niet genoeg. Het wordt hoog tijd dat we onze zorg niet alleen applaus en een bonus geven, maar structureel meer waardering, een hoger salaris, meer collega’s en meer zeggenschap over hun werk. Daar zetten we ons voor in.

Teken de petitie: Beloon de helden

Ontwikkeling van een vaccin
De ontwikkeling van een vaccin is nu topprioriteit. We moeten volop inzetten op onderzoek. En we moeten maatregelen nemen om te voorkomen dat farmaceuten het coronavaccins als verdienmodel gaan gebruiken. Of dat - zoals president Trump liet zien – de grootste rijkaards vaccins voor zichzelf gaan opeisen. We mogen het niet laten gebeuren dat de farmaceutische industrie hier woekerwinsten uit gaat slaan waar wij als samenleving voor opdraaien. Daarom zijn we blij dat er een voorstel van de SP is aangenomen waardoor het kabinet zich nu hiervoor moet gaan inzetten. Zo kunnen we voorkomen dat als er een vaccin is, het vaccin door één bedrijf wordt gemonopoliseerd en niet beschikbaar is voor iedereen.

Er moet meer ingezet worden op de productie van geneesmiddelen, vaccins en beschermingsmateriaal in ons eigen land en in de Europese Unie. Daarom zijn we ook blij dat het voorstel van de SP samen met het CDA door de Tweede Kamer is aangenomen. Dan komt er voor nu en later meer zekerheid over de beschikbaarheid van deze cruciale middelen.

Goede nazorg voor patiënten
De SP wil dat er goede nazorg voor coronapatiënten is. Vaak houden coronapatiënten langdurig klachten van moeheid en kortademigheid, waarvoor fysiotherapie noodzakelijk is. Een probleem daarbij is dat er een verschil is in vergoedingen tussen patiënten die wel en niet in het ziekenhuis zijn opgenomen. Heb je wel in het ziekenhuis gelegen, dan wordt fysiotherapie vergoed. Als je niet in het ziekenhuis hebt gelegen, krijg je geen vergoeding vanuit de basisverzekering. Wij willen goede nazorg voor álle coronapatiënten. De SP wil dat er een kennisinstituut wordt opgericht om nazorg te bieden aan coronapatiënten. SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen: 'We weten dat de impact op de levens van mensen die ziek zijn geweest heel groot kan zijn. En daarom is het goed er nu al over na te denken hoe we deze mensen het beste kunnen helpen.'

Het epicentrum van de uitbraak van het coronavirus lag in hetzelfde gebied als de Q-koorts. Deze regio in Brabant wordt hard getroffen en er moet onderzoek komen naar hoe dit kan. Daarom wil willen wij samen met D66 dat er langdurig en fundamenteel onderzoek komt naar de relatie tussen de luchtkwaliteit, bijvoorbeeld door de intensieve veehouderij, en het aantal coronabesmettingen.

Steun voor mensen die in acute financiële problemen komen
De SP is blij dat het kabinet een groot pakket aan maatregelen heeft uitgerold om mensen die financieel in de problemen komen door de coronacrisis te helpen. Steun voor bedrijven om de loonkosten en andere vaste lasten te vergoeden is van het grootste belang. Dan zijn werknemers en families verzekerd van hun inkomen en het is goed voor de economie. Maar ondanks deze regeling zijn de afgelopen weken vele duizenden mensen toch hun werk verloren. En nu wordt de deur naar nog meer ontslagen nóg verder open gezet. Ondanks miljardensteun aan bedrijven worden werknemers vogelvrij verklaard. Dit is onacceptabel.

De SP wil geen ontslagen door bedrijven die steun krijgen. We willen extra steun voor sectoren die onevenredig hard worden getroffen door de coronacrisis, zoals horeca, cultuur en de evenementen branche. En: we willen een ambitieus banenplan met banen van waarde, zoals in de zorg, de bouw, het onderwijs en onze rechtstaat.

Wij vinden dat in deze tijden van crisis we voor elkaar moeten zorgen. We willen dat het kabinet snel met een crisisuitkering komt voor mensen die als gevolg van de ingrijpende maatregelen tegen corona zonder werk en inkomen komen te zitten. Als het aan de SP ligt krijgen deze mensen de komende tijd een uitkering ter hoogte van ten minste het minimumloon.

Afgelopen periode hebben de grote bedrijven in ons land miljarden winsten gemaakt. Deze winst moet nu ingezet worden. ‘Dan maar even geen uitkering aan de aandeelhouders, maar al deze miljarden moeten gebruikt worden om deze crisis te overwinnen. Ook willen we dat het verlagen van de winstbelasting van tafel gaat. Als we sociaal en rechtvaardig door deze crisis willen, dan is het niet meer dan normaal dat iedereen zijn eerlijke deel krijgt, maar ook iedereen zijn eerlijke deel betaalt. Grote bedrijven zoals Ahold zagen hun winsten tijdens deze coronacrisis exploderen. Dan is een extra belastingvoordeel ongepast. We willen dat grote bedrijven over hun winsten gewoon hun belasting betalen,’ zegt Marijnissen.  

Deze crisis maakt de kwetsbare plekken in onze economie overduidelijk, zoals dat er veel te veel mensen tegenwoordig (gedwongen) zzp’er zijn of een onzeker contract hebben, de marktwerking in de zorg of dat onmisbare infrastructuur in handen van commerciële bedrijven is die nu op omvallen staan. Door de aanpak van de meest acute problemen mogen en zullen wij deze structurele kwetsbaarheden niet vergeten.

Wanneer we met belastinggeld bedrijven redden mogen daar geen ontslagen vallen, ook flexkrachten moeten worden doorbetaald op basis van hun gemiddelde aantal gewerkte uren. Er moet een tijdelijke huurstop komen zodat mkb-bedrijven en ondernemers niet failliet hoeven gaan en de hulp die we hen bieden niet indirect een subsidie is voor grootvastgoedbezitters.

Er komt geen uitstel van belastingbetaling voor de allerrijkste bedrijven met miljardenbuffers. Zij zullen hun eerlijke deel bij moeten dragen om Nederland de crisis door te helpen door middel van een solidariteitsheffing. Grote bedrijven die aankloppen voor hulp, worden deels of helemaal in overheidshanden genomen, wanneer ze voor de samenleving van groot belang zijn. Zo wordt de invloed van de maatschappij op de economie versterkt. Bedrijven die in deze crisis nog van plan zijn om dividend uit te keren aan aandeelhouders, kunnen in plaats daarvan ook gewoon al hun personeel in dienst houden. Wij moeten geen belastinggeld overmaken aan grote bedrijven die dat uiteindelijk doorsturen aan aandeelhouders. Mocht dat toch gebeuren, dan krijgen die bedrijven een naheffing.

SP-Kamerlid Mahir Alkaya: 'Tijdens de vorige crisis verdwenen 365.000 banen. Als mensen door de coronacrisis hun baan of hun inkomen verliezen dan moet het kabinet hen – werknemers, uitzendkrachten en zzp’ers – helpen. En als er economische gevolgen zijn dan moeten kleine ondernemers, bijvoorbeeld in de horeca, worden beschermd. We zijn de vorige crisis nog niet vergeten.'

Extra steun voor kwetsbaren
De SP wil dat er aandacht is voor mensen als zij hun huur en hypotheek niet of niet meer helemaal kunnen betalen doordat ze door de coronacrisis inkomsten mislopen. We willen dat er direct een stop komt op huisuitzettingen en dat er noodfondsen beschikbaar komen voor de mensen die hun woonlasten nu door de coronacrisis niet kunnen dragen. Ook het afsluiten van water en energie moet per direct worden gestopt.

We moeten omkijken naar de meest kwetsbaren in deze crisis. Daarom zijn we blij dat een SP-voorstel is aangenomen voor extra aandacht voor dak- en thuislozen, voor de voedselbanken en voor huurders en huiseigenaren als die in betalingsproblemen komen.

 

 

Bekijk hier de persoonlijk boodschap van Lilian Marijnissen

Betrokken SP'ers