De SP stelt voor dat komende tijd gewerkt wordt aan banen voor de toekomst. Dit zijn banen die van waarde zijn voor de samenleving. In plaats van de deur open te zetten voor een massaontslag, zoals het kabinet wil, is het veel beter de steunmaateregelen aan bedrijven door te laten lopen op voorwaarde dat werknemers in dienst blijven. Sectoren die onevenredig hard getroffen worden, moeten extra hulp krijgen. De komende tijd zou gebruikt moeten worden om samen met maatschappelijke organisaties, werknemers, werkgevers en vakbonden te komen tot een banenplan voor de toekomst om rechtvaardig door de crisis te komen. Het beschermen en het creëren van banen moet voorop staan. Dit moeten banen zijn met een fatsoenlijk salaris en zeggenschap voor werknemers. 

Onderdeel van een banenplan zou kunnen zijn:

  • Een half miljard in onderwijs voor extra docenten en het omscholen van mensen die het onderwijs in zouden willen. Hiermee vullen we de lerarentekorten op, zetten we in op kleinere klassen en doen we een extra investering in wetenschappelijk onderzoek.
  • 140 miljoen voor het repareren van onze rechtsstaat, door meer recherchecapaciteit en versterking van het openbaar ministerie en de rechterlijke macht. Dit levert zo'n 1250 banen op.
  • We investeren stevig in de zorg en in het omscholen van werknemers om in ieder geval de 37.000 vacatures, specifiek in de specialistische verpleegkunde en de ouderenzorg, die er voor de coronacrisis al waren in te vullen.
  • We investeren in onze inspectiecapaciteit om maatschappelijke misstanden tegen te gaan, te beginnen met de NVWA die er 50 miljoen bij krijgt om 700 extra inspecteurs in dienst te nemen die controleren op de kwaliteit van ons voedsel en een goede omgang met dier en natuur.
  • Wij creëren een bouwimpuls door het afschaffen van de verhuurderheffing (1.75 miljard per jaar), het naar voren halen van bestaande geplande infrastructuurprojecten en 1 miljard extra voor betaalbare woningen. Alleen al het terugdraaien van verhuurderheffing kan meer dan 80.000 banen opleveren in de bouw.
  • We creëren duizenden banen door in te zetten op het voorzien van collectieve zonnepanelen op alle geschikte daken en een masterplan isolatie om woningen versneld te isoleren. Hiermee ontstaan veel banen, zijn huishoudens goedkoper uit, halen we klimaatdoelen, kan de gaskraan sneller dicht, krijgen mensen zeggenschap over hun eigen energie en zijn we minder afhankelijk van kwaadwillende landen of multinationals.
  • In de coronacrisis zien we nogmaals hoe kwetsbaar we zijn doordat we de ontwikkeling en productie van bijvoorbeeld geneesmiddelen, vaccins en beschermingsmiddelen aan de markt en vaak aan het buitenland hebben overgelaten. Dit gaan we weer in eigen hand en land doen en kan duizenden banen opleveren.

 

Blijf op de hoogte!

Ja, ik wil op de hoogte blijven van belangrijk nieuws en acties van de SP en Lilian Marijnissen.