nieuws

Centra Seksueel Geweld krijgen geld voor hulp aan slachtoffers

Michiel van Nispen

De behandelcentra voor slachtoffers van seksueel geweld zijn verzekerd van financiering voor het komende jaar. Dat heeft minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker toegezegd na aandringen van SP-Kamerlid Michiel van Nispen. De landelijke financiering van de Centra Seksueel Geweld stond op de tocht, maar dat is nu afgewend. Van Nispen reageert verheugd: ‘De discussie over seksueel geweld is zeer actueel, maar los daarvan moeten slachtoffers altijd op deskundige hulp kunnen rekenen. Deze centra vervullen daarin een zeer belangrijke functie dus ik ben blij dat we deze zekerheid nu hebben.’

Eerder pleitte SP-Kamerlid Nine Kooiman al met succes voor een landelijk dekkend netwerk van deze centra die dag en nacht hulp bieden aan iedereen die kort geleden een aanranding of verkrachting heeft meegemaakt. Artsen, verpleegkundigen, politie, psychologen, maatschappelijk werkers en seksuologen werken samen om goede zorg te bieden. De centrumgemeenten zijn verantwoordelijk voor de financiering van de regionale centra, maar de landelijke taken zoals het telefoonnummer, de website, en de opleidingen van professionals waren daarmee nog niet gefinancierd. Omdat er ook sporenonderzoek kan worden verricht, waardoor de kans vergroot wordt dat er een dader kan worden opgespoord en vervolgd, ligt hier ook een duidelijke taak voor het ministerie van Justitie en Veiligheid, bepleitte van Nispen vandaag met succes.

Betrokken SP'ers