nieuws

Succes SP: Landelijk netwerk voor behandelcentra seksueel geweld

Er komt financiële steun voor een landelijk netwerk van behandelcentra voor slachtoffers van seksueel geweld. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer stemde voor een voorstel van SP-Kamerlid Nine Kooiman en de PvdA. Huidige hulpcentra kampten met grote financiële onzekerheid, maar dat is nu afgewend. Staatssecretaris Van Rijn zegde donderdag toe naar financiering op zoek te gaan. Kooiman: 'Geld mag de zorg voor slachtoffers niet in de weg staan.' 

Kooiman bracht vorige maand samen met PvdA-Kamerlid Volp een werkbezoek aan een van de behandelcentra in Utrecht. 'Het centrum biedt dag en nacht hulp aan iedereen die kort geleden een aanranding of verkrachting heeft meegemaakt. Artsen, verpleegkundigen, politie, psychologen, maatschappelijk werkers en seksuologen werken samen om goede zorg te bieden. Medische en psychische hulpverleners werken samen met de politie aan opsporing en vervolging. Dat het kan, laat het centrum al op vele plekken in Nederland zien.' 

De SP wil een landelijk dekkend netwerk, zodat slachtoffers overal laagdrempelige zorg kunnen krijgen. 

Betrokken SP'ers