'We sparen als gekken'

Heeft Nederland een pensioenprobleem, dat een hogere pensioenleeftijd en het verlagen van pensioenfondsen rechtvaardigt? Eén blik op het Nederlandse pensioenvermogen toont een ander beeld. In tien jaar tijd is dit vermogen ruim verdubbeld. Paul Ulenbelt, oud-pensioenwoordvoerder van de SP, concludeerde vier jaar geleden al dat dit genoeg geld is om de komende vijftig jaar aan alle pensioenverplichtingen te voldoen.

 

Hoe doen andere landen het? In Het Financieele Dagblad vergelijkt hoogleraar economie Coen Teulings de staatsfinanciën en de pensioenrisico’s van Nederland met de Duitse.  Hij merkt vier zaken op: (1) De Nederlandse staatsschuld is relatief 10 procent lager dan de Duitse; (2) Nederland heeft een veel groter pensioenvermogen, dat voor flinke belastinginkomsten gaat zorgen; (3) Duitsland financiert de ambtenarenpensioenen uit de lopende begroting, terwijl Nederland geld apart heeft gezet; (4) Duitsland is veel sterker vergrijsd.

Teulings vat samen: “Het geld klatert in Nederland van de daken. Die overvloed uit zich in een overschot op de betalingsbalans van ruim 9 procent van het jaarlijks bruto binnenlands product. We sparen als gekken.”