Frans Vakbondssucces: Macron gedwongen plan verhoging pensioenleeftijd in te trekken

Het nieuwe jaar begon voor de Fransen goed. De Franse president Macron haalde na massaal verzet, dat zich manifesteerde in 43 stakingsdagen, de angel uit zijn omstreden pensioenplannen.

In Frankrijk gaat overheidspersoneel en ex-overheidspersoneel gemiddeld met 62 jaar met pensioen. Voor sommige beroepen ligt deze leeftijd nog veel lager. Openbaar vervoer-medewerkers kunnen bijvoorbeeld al rond hun 56 of 57e jaar uittreden. In de private sector ligt de uittreedleeftijd op gemiddeld 63 jaar.

In 1995 werd in Frankrijk een eerste poging gedaan om de pensioenleeftijd op te krikken. Nadat miljoenen mensen staakten en Frankrijk wekenlang plat lag, trok de regering het plan in. President Macron is de eerste die sinds die tijd weer een poging onderneemt om de pensioenleeftijd te verhogen, van gemiddeld 62 naar 64 jaar. Na anderhalf jaar onderhandelen met de vakbonden, kwam de regering in het najaar van 2019 met een compromis. Vierenzestig jaar zou de spilleeftijd worden waarop je met een volledige uitkering kon uittreden. Wilde je eerder stoppen, dan zou de uitkering lager zijn. Alle vakbonden hebben dit voorstel afgewezen, waarna er grote stakingen uitbraken.

Foto: Joris van Gennip / Hollandse Hoogte©

Wel 43 dagen lang: 82 procent van de machinisten legde het werk neer, waardoor slechts 1 op de 10 treinen reed. Het hele openbaar vervoer in Parijs lag plat. Dertig procent van de binnenlandse vluchten viel uit. Veertig procent van de scholen was gesloten. De postbezorging lag bijna stil. Het energiebedrijf schakelde bij bepaalde overheidheidsorganisaties en bedrijven de stroom uit. Ook de brandweer, fysio­therapeuten, artsen, journalisten en advocaten, legden het werk neer. Tolwegen werden gratis toegankelijk gemaakt. En acteurs en zangers gaven uit protest voorstellingen op openbare pleinen. Uit peilingen bleek dat de sympathie vande bevolking voor de acties constant rond de zestig procent lag.

Macron heeft verschillende pogingen gedaan om het verzet en de steun te breken. Hij had eerder al zijn plan met twee jaar uitgesteld. Vervolgens werd de uitgezonderde groep steeds groter. Eerst werd iedereen die was geboren voor 1963 uitgezonderd. Later iedereen voor 1975. En ook het compromis in het najaar, waarbij 64 niet de nieuwe uittreedleeftijd (waarop je met pensioen mag) werd maar de spilleeftijd (waarop je een volledige pensioenuitkering krijgt), brak het verzet niet.

Macron zag zich daarom genoodzaakt het hele plan in te trekken. De vakbonden krijgen nu tot april de tijd om met alternatieven te komen. De grootste gematigde vakbond heeft inmiddels de acties opgeschort. De andere vakbonden zetten hun acties voort, omdat ze überhaupt geen noodzaak zien om met alternatieven te komen. Ondanks het feit dat heel Europa de pensioenleeftijd heeft verhoogd, zijn de Fransen er met massale acties in geslaagd om verhoging te voorkomen.