Verhoog wettelijk minimumloon met 10 procent

‘Een kwart van de restaurants zal verdwijnen’, beweerde restauranteigenaar Tom Douglas in reactie op het plan om de minimumlonen in Seattle te verhogen. Hij was niet de enige, want velen voorspelden economische rampspoed. Bedrijven zouden sluiten, banen zouden verdwijnen. Op 1 april 2015 werd het minimumloon in Seattle toch verhoogd van 9,32 naar 11 dollar per uur. Maar de economische apocalyps kwam niet. Integendeel.

Een half jaar later noemt Douglas zichzelf naïef. Na de loonsverhoging gebeurde namelijk precies het tegenovergestelde van wat hij had beweerd. Er kwamen restaurants bij. Seattle staat bovenaan de lijst van Amerikaanse staten waarin het aantal banen is toegenomen. In heel Amerika strijden werknemers en vakbonden onder de leus Fight for 15 voor een hoger minimumloon. In Seattle zal het minimumloon de komende jaren verder worden verhoogd, tot 18 dollar per uur. Ter vergelijking: in Nederland is het minimumloon 9,51 dollar per uur (namelijk 8,96 euro). Tijd om ook hier voor een verhoging van het minimumloon en de daaraan gekoppelde sociale uitkeringen, zoals AOW, te strijden. 

Arbeid versus kapitaal

Kapitaal wint het steeds meer van arbeid. Al 35 jaar daalt het deel van de opbrengst dat gaat naar werknemers (arbeid) en stijgt het deel dat gaat naar winst (kapitaal). De arbeidsinkomensquote, het deel voor de werknemers, is nu 73,5 procent. In 1982 was dat nog 87 procent. Sinds 1980 zijn de cao-lonen, gecorrigeerd voor inflatie, niet meer gestegen. Het besteedbaar inkomen van de 10 procent minstverdienende huishoudens in Nederland is 30 procent lager dan in 1977. De kosten voor wonen, zorg, onderwijs en boodschappen stijgen, terwijl de lonen en uitkeringen gelijk blijven of dalen. De armoede neemt toe en er ontstaat zelfs een klasse van werkende armen. 

Waarom loonsverhoging een goed idee is

Het is tijd dat de politiek besluit het minimumloon en de uitkeringen met 10 procent te verhogen. Honderdduizenden mensen gaan er daarmee op vooruit. Dit besluit zou direct moeten worden gevolgd door een loongolf: een hoger loon voor werknemers die meer dan het minimumloon verdienen. Dit hogere inkomen zorgt dat (meer) mensen economisch zelfstandig kunnen zijn en geeft mensen zekerheid en minder stress. 

Hoewel VNO-NCW stelt dat ‘iedereen weet dat hogere lonen leiden tot werkloosheid en minder werkgelegenheid’, wordt deze stelling niet gestaafd met wetenschappelijk bewijs. Zeshonderd economen, onder wie 7 Nobelprijswinnaars, toonden in 2015 zelfs aan dat er door verhoging van het minimumloon geen banen verloren gaan, maar juist bij komen. Uit een studie door de wetenschappers Sonn en Lathrop waarin de effecten van het verhogen van het minimumloon in de VS sinds 1938 worden geanalyseerd, blijkt eveneens dat de werkgelegenheid toeneemt. Vakbondshistoricus Sjaak van der Velden komt tot dezelfde conclusie in zijn recente onderzoek voor De Burcht, het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging, over loonstrijd en loonontwikkeling in Nederland. Ruim driekwart van de tussen 1970 en 2015 gecreëerde werkgelegenheid is niet te danken aan loonmatiging, zoals vaak wordt beweerd, maar aan andere factoren. 

Het verhogen van de lonen en sociale uitkeringen is niet alleen goed voor de mensen die deze ontvangen, maar ook voor bedrijven – vooral lokale ondernemingen – en voor de economie als geheel. Dat komt omdat mensen meer gaan besteden. Het extra loon wordt immers uitgegeven aan bijvoorbeeld dagelijkse boodschappen, maar ook aan restaurants, de kapper, sport of theater. 

Foto: Fight for $15CC

7 mythes over loonsverhoging ontkracht 

1.         Er gaan banen verloren

De onzichtbare hand van de markt zou ons genadeloos in het gezicht slaan als we lonen en uitkeringen verhogen. Maar uit publicaties uit binnen- en buitenland blijkt juist dat er geen banen verloren gaan, maar bij komen. 

2.         Het is slecht voor de economie

Het voorbeeld uit Seattle laat zien dat verhoging van het minimumloon ervoor zorgt dat mensen meer uitgeven. Dat is goed voor het (lokale) bedrijfsleven en de economie. 

3.         Het verhogen van de lonen is duur

Uiteraard. Bedrijven moeten eerst geld uitgeven voordat er verdiend wordt. Maar hoger loon zorgt voor productievere werknemers, meer loyaliteit, meer innovatie en dat levert uiteindelijk geld op. In Nederland is op dit moment het handelsoverschot zo hoog dat het problematisch wordt. Dat geld, dat nu veelal in het buitenland staat gestald, moet geïnvesteerd worden in de economie. 

4.         Het verhogen van de lonen zorgt voor inflatie

De prijs van een product wordt inderdaad mede bepaald door de loonkosten. Maar ook door de hoeveelheid tijd die er in een product geïnvesteerd is. Als werknemers door een hoger loon productiever worden, dan zou de prijs van een product niet hoeven te stijgen. 

5.         We hebben geen keuze

Het verhogen van het minimumloon en de uitkeringen is een politieke keuze en een kwestie van lef. Miljardair, ondernemer, durfkapitalist en voorstander van een hoog minimumloon Nick Hanauer, trekt de vergelijking met een helm bij American Football. Toen spelers zelf mochten beslissen of ze een helm zouden dragen, deed niemand het. Ondanks het gevaar wilde niemand zwak overkomen of nadeel ondervinden. Individuele spelers maken die beslissing niet. Maar toen de bond eenmaal had besloten helmen verplicht te stellen, deed iedereen het en bleken alle spelers er baat bij te hebben. 

6.         De lonen worden vanzelf hoger als het goed gaat met de economie

De theorie dat welvaart via een trickle-down-effect wel bij iedereen terecht zal komen klopt niet. De zojuist genoemde Nick Hanauer stelt zelfs dat trickle-up-economics beter werkt. Als je zorgt dat de minstverdienende mensen meer inkomen krijgen, dan besteden ze dit geld ook. Die bestedingen zorgen voor een boost voor bedrijven en de economie. 

7.         Nederland is exportland; verhogen van de lonen is slecht voor de economie

Momenteel zijn Nederlandse bedrijven internationaal zo concurrerend dat ons land relatief gezien het grootste handelsoverschot in de wereld heeft. Bedrijven (detailhandel) komen juist nu in de problemen, doordat er zo weinig binnenlandse vraag is.

Bovendien blijkt uit onderzoek van epidemiologen Wilkinson en Pickett dat ongelijkheid zorgt voor meer ziekte, meer depressie, meer verslaving en meer moorden. Dat raakt arm en rijk. Econoom Robin Fransman wijst erop dat het verhogen van de lonen goed is voor de sfeer in ons land. Zijn vakgenoot Maarten Schinkel zegt dat een krimpende middenklasse slecht is voor de maatschappelijke stabiliteit.

Als bedrijven mensen te weinig betalen om van te kunnen leven, dan moet de overheid bijspringen. Van onze gezamenlijke belastinginkomsten worden regelingen betaald om armoede tegen te gaan. Met een hoger minimumloon zijn deze veel minder nodig. Daarnaast besteden mensen niet alleen een groter deel van hun loon, ze dragen ook meer belasting af. De overheid heeft zodoende meer geld dat kan worden geïnvesteerd in zorg, onderwijs, sociale huurwoningen en infrastructuur of openbaar vervoer. Dat is goed voor iedereen. 

Ook tonen verschillende studies dat werknemers die een goed loon verdienen trouwer, productiever én innovatiever zijn, wat goed is voor bedrijven. 

Maar maakt loonsverhoging producten dan niet duurder? De prijs van een product bestaat niet alleen uit de loonkosten, maar bijvoorbeeld ook uit kosten voor grondstoffen en productiemiddelen. Bovendien hoeft, door een stijging van de productiviteit, een product niet duurder te worden. Maar gaan hogere lonen dan niet ten koste van de export? Nu groeit de economie inderdaad vooral door de export, zo laat het CBS zien. Nederlandse bedrijven zijn internationaal zo concurrerend dat ons land relatief het hoogste handelsoverschot in de wereld heeft. Bedrijven (detailhandel) komen nu in de problemen doordat er zo weinig binnenlandse vraag is. Maar met een hoger minimumloon wordt ook in Nederland meer uitgegeven. 

Er is dus alle reden om het wettelijk minimumloon en de daaraan gekoppelde sociale uitkeringen, zoals de AOW, met 10 procent te verhogen. Ook werknemers en vakbonden zouden loonsverhoging tot hun belangrijkste strijdpunt moeten maken. Het wordt tijd dat arbeid terugwint op kapitaal.