publicatie

#PakDeMacht

Op 14 januari is op het X SP-congres door de leden het ­verkiezingsprogramma ‘Pak de macht’ vastgesteld voor de Tweede Kamer­verkiezingen van 15 maart. Pak de macht gaat over zeggenschap. Zeggenschap die niet hoort te liggen bij aandeelhouders en bestuurders van grote bedrijven en banken, maar bij mensen op de werkvloer. Zeggenschap die niet hoort te liggen bij bazen van woningbouwcorporaties, maar bij huurders. Zeggenschap die niet exclusief hoort te liggen bij politici, maar ook bij kiezers die via referenda hun stem kunnen laten horen, waar dan ook echt naar geluisterd moet worden. 

In dit nummer van Spanning wordt dieper ingegaan op een aantal thema’s die in het verkiezings­programma centraal staan, zoals armoede en schulden, belasting­ontwijking door multinationals, verhoging van het minimumloon en de AOW, de kleine klassenstrijd, gaswinning in Groningen en natuurlijk het Nationaal ZorgFonds.

SP-wethouder Arjan Vliegenthart geeft in Amsterdam het goede voorbeeld met zijn activistische armoedebeleid. Hij laat Amsterdammers meedoen die voorheen aan de kant stonden, door extra geld uit te trekken voor armoedebeleid en door ze samen met de afdeling te wijzen op hun rechten. Ook mensen met schulden laat hij niet in de kou staan, hij neemt ze bij de hand. 

Terwijl multinationals nauwelijks belasting betalen in Nederland, draaien arme landen, werkers en kleine bedrijven hier voor de kosten op. Het kabinet-Rutte-Asscher heeft de afgelopen jaren veel te weinig gedaan om belastingontwijking tegen te gaan. Daardoor blijft Nederland een belastingparadijs voor multinationals, betoogt Tijmen Lucie. Britse voorbeelden laten zien dat strijd van onderop voor verandering kan zorgen. 

De uitkeringen en lonen zijn voor veel mensen te laag om van rond te kunnen komen. Decennialang beleid van loonmatiging en flexibilisering heeft gezorgd voor een groeiende klasse van werkende armen. De SP wil daarom de minimumlonen en de daaraan gekoppelde sociale uitke­ringen, zoals bijstand en AOW, met 10 procent verhogen. Sandra ­Beckerman toont met behulp van verschillende wetenschappelijke studies aan dat ons voorstel voor loonsverhoging heel goed mogelijk is.

Misschien wel het belangrijkste onderwerp van ons verkiezings­programma is het Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico. Eduard van Scheltinga zet een reeks veelgehoorde stellingen tegen het Nationaal ZorgFonds op een rijtje en weerlegt ze vervolgens een voor een. Zo heb je in de campagne de juiste argumenten paraat.

In het onderwijs is de afgelopen jaren de werkdruk voor docenten verder toegenomen, zijn de klassen groter geworden en is de kansenongelijkheid tussen kansrijke en kansarme leer­lingen gegroeid. Bart Linssen bespreekt een drietal maatregelen van het kabinet-Rutte II die hiertoe hebben geleid en die passen binnen de neoliberale visie van meer markt en minder overheid in het onderwijs. De SP zal samen met docenten optrekken om de klassen te verkleinen, de werkdruk te verlagen en de ongelijkheid te bestrijden. 

Gaswinning en mijnbouw hebben in Groningen en Limburg voor veel schade en onveiligheid gezorgd. De SP strijdt in beide provincies voor de belangen van de inwoners, die door de overheid veel te lang zijn genegeerd.

Vorig jaar kwam in Portugal een links georiënteerde regering aan de macht, die stopte met bezuinigen, de lonen en pensioenen verhoogde en investeerde in de economie. Dat gaat mis, waarschuwden de bureaucraten van de Trojka. Maar: nu groeit de economie van Portugal sneller dan waar ook in
de EU, zo stelt Remco Bouma in het slotartikel. 

Aan deze publicatie is gewerkt door