Bedrijven:

Ondersteun de kleine ondernemer

Nederland telt meer dan anderhalf miljoen – vooral kleine – bedrijven. Het midden- en kleinbedrijf heeft met recht de naam de motor van de economie te zijn en is de plek waar de meeste banen worden gemaakt. Kleine ondernemers zijn van grote waarde voor de economie, maar het starten van een onderneming is vaak onnodig moeilijk.

Er is te veel bureaucratie en nauwelijks sociale zekerheid.Ruim 1 op de 7 zelfstandigen leeft onder de armoedegrens en twee derde van de ZZP’ers bouwt geen pensioen op of verzekert zich niet tegen arbeidsongeschiktheid. Kleine ondernemers en zelfstandigen krijgen te weinig aandacht van de politiek. Achtereenvolgende regeringen hebben vooral oog gehad voor middelgrote en grote ondernemingen.

De SP wil dat er structurele maatregelen worden genomen om kleine ondernemers te ondersteunen.Allereerst moet er een Nationale Investeringsbank komen, die ondernemers kan ondersteunen met kredieten. Daarnaast moet de kleinschaligheidaftrek fors worden verhoogd en het belastingtarief over de eerste 200.000 euro winst moet omlaag. De lasten van het doorbetalen van ziek personeel worden eerlijker verdeeld, zonder dat dit ten koste gaat van zieke werknemers. Ook moet er een verbod komen op verkoop onder de inkoopprijs.

Zie ook het SP-rapport ‘100% hart voor de Zaak

Lees meer over:

Steun voor het MKB Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma