Economie
Economie

De economie versterken en consumenten beschermen

Het midden- en kleinbedrijf is ontzettend belangrijk voor onze economie. Maar de overheid lijkt vooral een luisterend oor te hebben voor de grote bedrijven. We helpen daarom kleine ondernemers met een speciale mkb-bank, minder regels en beter contact met de overheid.

We versterken de economie door meer te investeren in innovatie en in de maakindustrie. We beschermen consumenten beter op bijvoorbeeld het gebied van privacy en consumentenrechten.

 

 

 

Feiten en cijfers

Rutte 4 kreeg van ondernemers een 3,4 als rapportcijfer. Een dikke onvoldoende.

 

 

 

Wat moet er gebeuren?

Onze standpunten

 1. Het midden- en kleinbedrijf is ontzettend belangrijk voor onze economie. Met een nationale investeringsbank kunnen kleine en startende bedrijven makkelijker lenen en bevorderen we vernieuwing. Met een goede mkb-bank die financiering voor kleine ondernemers biedt, om ondernemers te ondersteunen met het opbouwen van hun zaak. Zij zijn bij commerciële banken te klein om serieus genomen te worden en hebben daardoor moeite met financiering.
 2. De Rijksoverheid moet zorgen voor zogenaamde ‘ondernemershelpdesks’. Veel ondernemers geven namelijk aan dat de regeldruk te hoog is om goed te functioneren. De overheid kan hen hierbij helpen door regels eenvoudiger te maken en kleine bedrijven te adviseren. Maar daarvoor moeten zij een plek hebben waar zij zich kunnen melden om geholpen te worden.
 3. We ontwikkelen een platform waarmee kleine ondernemers hun invloed kunnen uitoefenen op beleid. Er wordt veel gesproken over kleine ondernemers en hun rol in de economie, maar vaak hebben de ondernemers zelf weinig te zeggen in deze discussies. Om dit te faciliteren is een platform nodig, zodat kleine ondernemers ook de kans hebben om hun kant van het verhaal te vertellen.
 4. Ook de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek verhogen we, zodat het mkb kan investeren in de toekomst. We stoppen met cadeaus aan grote bedrijven, zoals de baangerelateerde investeringskorting. De lasten van het doorbetalen van ziek personeel worden eerlijker verdeeld, zonder dat dit ten koste gaat van de zieke werknemers.
 5. Lokale ondernemers krijgen meer hulp, bijvoorbeeld door aanbestedingen voortaan ‘mkb-vriendelijk’ te maken en door betere bescherming tegen pandjesbazen en franchisegevers. Bij alle opdrachten van de overheid garanderen we dat grote bedrijven geen voorkeur hebben en kleine ondernemers meer kans krijgen.
 6. Consumenten moeten verzekerd zijn van hun rechten en deze moeten voor zij een aankoop doen ook duidelijk zijn. Daarom wil de SP dat consumentenrechten goed verankerd blijven in onze wetgeving. Daarom dringt de SP zowel in Nederland als binnen de EU aan op hoge consumentenbescherming.
 7. Persoonlijke gegevens zijn voor techbedrijven een verdienmodel. Omdat mensen met hun eigen gegevens betalen zijn die ‘data’ ook een betaalmiddel geworden. Deze persoonlijke data gaan we dezelfde bescherming geven als wanneer consumenten voor diensten betalen met geld. Om de privacy en de veiligheid van mensen beter te beschermen is het nodig dat de grote techbedrijven worden opgesplitst.
 8. Internet en sociale media moeten voor iedereen beschikbaar en betaalbaar zijn. En de democratie versterken. Daarom nemen we maatregelen tegen grote techbedrijven als die algoritmes gebruiken die eenzijdige informatievoorziening creëren. Sociale media mogen geen vrijplaatsen zijn voor bedreiging en intimidatie.
 9. De SP hecht veel waarde aan een goede bescherming van consumenten. Daarom moet de Consumenten Autoriteit meer geld én meer menskracht krijgen.
 10. De SP is voorstander van het voeren van een innovatieve industriepolitiek, vooral gericht op de maakindustrie. Voor iedere euro overheidssubsidie zal het bedrijfsleven twee euro moeten gaan investeren. Bijna 80 procent van onze technologische innovatie komt uit de industrie.
 11. De SP wil de aansluiting van (v)mbo’ers op het bedrijfsleven verbeteren, zodat het tekort aan geschoold productiepersoneel wordt opgeheven. Mensen die werken met hun handen zijn ook in de toekomst hard nodig. Tegelijkertijd blijkt dat bijna de helft van de bedrijven een tekort heeft aan geschoold productiepersoneel.

 

 

 

Wat jij kunt doen!

De SP is elke dag binnen én buiten de Tweede Kamer actief. Wij geloven dat politiek niet alleen maar praten moet zijn, maar dat je ook moet doen waar je in gelooft. Een beter Nederland is mogelijk!

Dus sluit je aan en word lid van de SP en krijg het boek 'De winst van eerlijk delen' van Lilian Marijnissen gratis!  

Word lid van de SP!

Of schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.