publicatie

Rutte 4: Pleisters plakken

Het is even wennen. Rutte 4 is zowaar van plan om de portemonnee te trekken. Om de klimaatcrisis en de stikstofuitstoot aan te pakken. Om achterstallig onderhoud in het onderwijs en bij defensie weg te werken. Om meer woningen te bouwen. Om iets te doen aan armoede en schulden. En om de kinderopvang goedkoper te maken.

Dat is reden voor optimisme. Na jaren waarin er op elk onderdeel van de overheid is bezuinigd, wordt er nu eindelijk geïnvesteerd. Een overwinning voor een ieder die daarvoor gestreden heeft.

Illustratie: Nenad Mećava

Tegelijkertijd is er genoeg reden om kritisch te zijn op deze regering. De oplossingen van Rutte 4 zijn vaak net zo neoliberaal als die van zijn eerdere kabinetten. En wat dit kabinet vooral doet is pleisters plakken: gedwongen door maatschappelijk protest en rechtszaken rampzalig beleid uit het verleden terugdraaien of verzachten. Denk aan de miljardenfondsen voor klimaat en stikstof of het afschaffen van het leenstelsel en de verhuurderheffing.

Voor sommige groepen in de samenleving heeft dit kabinet zelfs helemaal niets te bieden, zoals voor jongeren die hulp nodig hebben, ouderen in verpleeghuizen of gepensioneerden. In hen gaat dit kabinet niet investeren. Ook is nog onduidelijk hoe Rutte 4 de mensen gaat helpen die het hardst worden getroffen door de energiecrisis. De belasting op brandstof en energie is weliswaar verlaagd, maar daar profiteren nu vooral de hogere inkomens van.

In deze Spanning maken we een kritische analyse van het regeer­akkoord. Wat staat er in en wat ontbreekt er? We vragen Tweede Kamerleden Maarten Hijink, Sandra Beckerman en Renske Leijten hoe zij naar het regeerakkoord kijken. We gaan na in hoeverre er sprake is van een nieuwe manier van denken over de overheidsfinanciën. En we bespreken de voorstellen van de SP om tot een eerlijker belasting­stelsel te komen nu de belasting op ver­mogen nog lager dreigt te worden.

Aan deze publicatie is gewerkt door