Wat doet dit kabinet voor de onmisbaren?

De afgelopen twee jaar is gebleken wie ons land draaiende houden op het moment dat het openbare leven stil komt te liggen als gevolg van een gezondheidscrisis. Dat zijn de zorgverleners, de leerkrachten, de pakketbezorgers, de schoonmakers, de distributiemedewerkers en vele anderen met een cruciaal beroep. Hoewel het werk dat deze mensen doen onmisbaar is voor onze samenleving, krijgen zij vaak niet de waardering en het respect dat je zou verwachten. Terwijl zij de klappen opvingen van de coronacrisis, werden zij niet beloond met een hoger salaris en meer zekerheid.

De FNV startte daarom een campagne voor de onmisbaren. Met als eisen een minimumloon van 14 euro per uur, minder werkdruk en minder onzekerheid. Ook moet er een standbeeld komen voor de onmisbare beroepen. In oktober 2021 werd de Dag van de Onmis- baren georganiseerd. Tijdens die dag werd de Nachtwacht der Onmisbaren onthuld (zie afbeelding). Een hedendaagse versie van het beroemde schilderij van Rembrandt van Rijn, bedoeld als ode aan de ­ 3,5 miljoen mensen met cruciale beroepen die ons land de afgelopen twee jaar overeind hebben gehouden.

Van het nieuwe kabinet hoeven deze mensen niet al te veel te ver- wachten. Het minimumloon gaat weliswaar omhoog, maar in de praktijk komt dat neer op nog geen euro per uur erbij in 2025. De strijd voor een fatsoenlijk loon en meer bestaanszekerheid voor de onmisbaren houdt dus niet op. De SP zal zich daar samen met de vakbeweging en andere bondgenoten voor blijven inzetten.

Foto: Sander Veeneman©