publicatie

Een eerlijke economie

Al vroeg in de crisis waren veel mensen het erover eens dat onze economie na corona helemaal anders georganiseerd zou moeten worden. Er moest meer aandacht en waardering komen voor de publieke sector en de ongelijkheids- en klimaatcrisis zouden moeten worden aangepakt. Inmiddels zijn we bijna een jaar verder, maar van echte verandering is nog geen sprake.

Illustratie: Nenad Mećava

Wel hebben we gezien dat onze overheid bereid bleek om tientallen miljarden in de economie te pompen om zoveel mogelijk banen overeind te houden. Dat gold ook voor bedrijven die de afgelopen jaren nog miljardenwinsten boekten, maar nu direct aan het staatsinfuus moesten. En we hebben gezien dat politici van links tot rechts bereid bleken om maatregelen te nemen die niemand wilde, maar die simpelweg noodzakelijk waren.

Terwijl de coronacrisis zich voortsleepte, nam de waardering voor crisismanager Mark Rutte in eerste instantie alleen maar toe. Lange tijd ging zijn VVD met grote afstand aan kop in de peilingen. Maar dat gaat mogelijk  veranderen. De toeslagenaffaire, waar het kabinet over viel, legt het beleid bloot dat Rutte de afgelopen tien jaar heeft gevoerd. Straf de armen (en beloon de rijken), is het mantra van zijn drie kabinetten geweest.

Dat uitgerekend hij nu degene zal zijn die gaat zorgen voor een omslag naar een eerlijke economie en overheid, mag je dan ook als on­geloofwaardig bestempelen.

Wij socialisten hebben nadrukkelijk wel die ambitie om de zaken fundamenteel te veranderen. Om ons te voeden met ideeën over hoe de wereld er na corona uit zou kunnen zien, spraken wij met een drietal economen die elk vanuit hun eigen expertise hun licht laten schijnen over wat er dan zou moeten gebeuren. Ons Tweede Kamerlid Mahir Alkaya besluit deze Spanning met een betoog over welke lessen we kunnen trekken uit de vorige crisis en met welke voor­stellen wij de verkiezingen ingaan om tot een eerlijke economie en samenleving te komen.

Aan deze publicatie is gewerkt door