opinie
Sadet Karabulut:

Sta op tegen oorlogspolitiek van Trump

Sadet Karabulut

Tijdens de verkiezingscampagne wekte Donald Trump herhaaldelijk de indruk de anti-oorlogskandidaat te zijn, zeker afgezet tegen opponent en havik Hillary Clinton. Hij hekelde bijvoorbeeld de biljoenen dollars verslindende Amerikaanse oorlogen die naar zijn opvatting leiden tot meer terrorisme, meer dood en meer lijden. Ook stelde de Amerikaanse miljardair dat, anders dan bij andere kandidaten, oorlog en agressie niet zijn eerste instinct zullen zijn. Het was, samen met zijn intentie de relatie met Rusland te normaliseren, één van de weinige aantrekkelijke aspecten van zijn verder zorgwekkende en geregeld zelfs bizarre verkiezingscampagne.

Net als veel andere verkiezingsbeloften is ook deze al in de eerste maanden van Trumps presidentschap gesneuveld. Daaraan vooraf gingen maanden waarin de president stevig onder vuur werd genomen vanwege de vermeende invloed van Rusland op zijn team. Pas met de aanval op een Syrische luchtmachtbasis begin vorige maand, waarmee de relatie met Rusland een flinke knauw kreeg, verstomde die kritiek even. Sterker nog, die kritiek sloeg om in lovende woorden. De machtigste man van de wereld gedroeg zich volgens menig analist eindelijk ‘presidentieel’ en de steun onder de bevolking, die tot een historisch dieptepunt was gezakt, kroop weer iets omhoog.

Die lovende woorden werken als een perverse prikkel en zijn niet zonder gevolgen gebleven. Op werkelijk alle fronten heeft Trump de Amerikaanse oorlogsinspanningen opgevoerd of wordt gedreigd met oorlog – een tendens die ook al eerder zichtbaar werd.

Dat de strijd tegen Islamitische Staat geïntensiveerd zou worden, was al aangekondigd, maar dat het in korte tijd zou leiden tot meer dan duizend burgerdoden in Irak en Syrië is verbijsterend. Kort na de aanval op de Syrische luchtmachtbasis – naar eigen zeggen een vergelding voor een gifgasaanval van het Assad regime waarvoor de verantwoordelijkheid nog altijd niet aangetoond is – volgde het afwerpen van de grootste conventionele bom ooit op Afghanistan.

Ondertussen lopen de spanningen met zowel Noord-Korea, dat zich niet aan VN-afspraken houdt, als Iran in snel tempo op. Van Amerikaanse kant liggen nadrukkelijk ‘alle opties op tafel’, wat niets minder dan een oorlogsdreiging is. Dit terwijl de Amerikanen notabene zelf toegeven dat Iran zich houdt aan de in 2015 gesloten deal over het nucleaire programma van het land. Nieuwe sancties, die regelrecht ingaan tegen en het einde kunnen betekenen van het akkoord, zijn in voorbereiding.

Eerder was er, in januari al, een faliekant mislukte operatie met Amerikaanse commando’s in Jemen waarbij tientallen burgers omkwamen. Ook heeft Trump aanvallen met drones, onbemande vliegtuigen, in dit armste land van het Arabische schiereiland stevig opgevoerd – een land dat overigens al ruim twee jaar door Saudi-Arabië en met omvangrijke steun van de VS wordt gebombardeerd met duizenden burgerslachtoffers en een ongekende humanitaire crisis tot gevolg.

Hier kunnen nog veel meer voorbeelden genoemd worden, zoals honderden militairen die naar Syrië zijn gestuurd en duizenden extra militairen die waarschijnlijk naar Afghanistan gaan. Maar ook het opheffen van beperkingen voor het Amerikaanse leger om burgerslachtoffers, wat eufemistisch nevenschade wordt genoemd, te voorkomen. En dan is er natuurlijk nog Trumps verzoek voor een verhoging van het defensiebudget – een budget dat al verreweg de hoogste ter wereld is – met maar liefst 54 miljard dollar. Kortom, het beeld is duidelijk: Trump = oorlog.

Dat is niet alleen levensgevaarlijk, maar ook nogal merkwaardig. Trump had namelijk, toen hij nog kandidaat was, helemaal gelijk met zijn analyse dat de Oorlog tegen het Terrorisme alleen maar tot meer terrorisme leidt. Dat is ook logisch, want Al Qaida en Islamitische Staat – wat een product is van de Amerikaanse bezetting van Irak – gedijen goed in de chaos en anarchie die steeds opnieuw het gevolg is van onbezonnen Amerikaanse militaire avonturen. Luchtaanvallen met veel burgerdoden zorgen ervoor dat jihadistische organisaties met gemak nieuwe strijders kunnen rekruteren – strijders die ook meer en meer hun vizier op doelen in het westen richten.

Het is de hoogste tijd dat deze oorlogspolitiek een halt wordt toegeroepen, want behalve wapenfabrikanten, die hun winsten snel hebben zien stijgen, kent de Oorlog tegen het Terrorisme enkel verliezers. Nederland kan daar een steentje aan bijdragen door niet langer blind achter de VS aan te lopen als Trump opnieuw een buitenlandse uitweg zoekt als het hem in de binnenlandse politiek te heet onder de voeten wordt.

Ook is het belangrijk dat de Amerikaanse president stevig van repliek wordt gediend als hij later deze maand aanwezig is bij de NAVO-top in Brussel. De verwachting is niet dat andere NAVO-landen dat zullen doen. Daarom is het zo belangrijk dat de aangekondigde demonstratie tegen Trumps beleid, vanwege zijn oorlogspolitiek, maar evengoed vanwege discriminatie, seksisme en continue aanvallen op het milieu, een groot succes wordt.

Dit artikel verscheen eerder op Joop.nl. Op 24 en 25 mei wordt een demonstratie tegen het beleid van Trump georganiseerd tijdens de NAVO-top in Brussel.

Betrokken SP'ers