opinie
Lilian Marijnissen:

Heel Nederland verdient onze zorgbuurthuizen

In Oss heeft de SP met andere instanties dit jaar een zorgbuurthuis opgezet. Tijdens een verkiezingsdebat kreeg de partij daarvoor complimenten. Maar daarmee zijn we er niet, stelt Lilian Marijnissen.

Veel partijen duiken en willen het deze verkiezingscampagne liever niet over de zorg hebben. Terwijl juist uit kiezersonderzoeken blijkt dat mensen de gezondheidszorg het belangrijkste thema vinden. Daarom moeten partijen zich nu uitspreken: gaan zij na de verkiezingen bezuinigen op de zorg?

De plannen om te bezuinigen liggen klaar. Partijen grijpen elke gelegenheid aan om te klagen over de stijgende zorgkosten en ons te vertellen dat we langer thuis moeten wonen en nog meer mantelzorg moeten verlenen voor onze naasten. Eind september lagen er in Den Haag al concrete plannen op tafel om rigoureus op de ouderenzorg te bezuinigen.

De bezettingsnorm, die zorgt voor voldoende personeel in het verpleeghuis, moest van VVD, D66, CDA en ChristenUnie verdwijnen want er moest bezuinigd worden. Na acties van zorgverleners samen met de SP werd een deel van die bezuiniging teruggedraaid. Als we in de toekomst goede zorg aan onze ouderen willen blijven geven, dan is het tijd voor duidelijke keuzes. Geen asociale keuzes zoals bezuinigingen, maar eindelijk organiseren dat geld voor zorg ook naar zorg gaat. Dus geld besparen door te kappen met marktwerking, winstuitkeringen en onnodige bureaucratie en door te investeren in goede verpleeghuis- en thuiszorg met meer waardering en zeggenschap voor zorgmedewerkers.

Een grote meerderheid van de bevolking vindt dat de verzorgingshuizen tijdens het kabinet-Rutte II (VVD/PvdA) nooit gesloten hadden mogen worden. Dit was een historische fout. Alleen mensen die behoorlijk hulpbehoevend zijn en zwaardere zorg nodig hebben, mogen nu nog in een verpleeghuis wonen. De SP kiest voor zorgbuurthuizen als oplossing voor een goede en betaalbare ouderenzorg voor de toekomst. Oud kunnen worden in je eigen buurt, in een kleinschalige woonvorm, met vaste gezichten in de zorg, een inloopfunctie voor buurtbewoners die nog zelfstandig wonen maar wellicht soms eenzaam zijn, zonder onnodige indicaties en bijbehorende bureaucratie en mét zeggenschap voor de zorgmedewerkers.

En bovenal: een initiatief van de buurt zelf. De buurt is een gemeenschap en door jarenlang foute politieke keuzes is deze gemeenschap kapot gemaakt. Buslijnen en wijkagenten verdwenen, buurthuizen moesten sluiten en voorzieningen verdwenen. Een zorgbuurthuis zet de buurt als gemeenschap weer centraal. En geeft mensen zeggenschap.

Dat moeten we niet alleen in de zorg zo doen; dit is onze visie op de hele samenleving. Laat het niet aan de markt of aan de overheid over, maar geef mensen zo veel mogelijk zeggenschap. En organiseer voorzieningen niet veraf, maar zo dichtbij mogelijk. Tijdens het RTL-verkiezingsdebat van zondag 12 november spraken alle aanwezige partijen complimenten uit voor dit SP-initiatief. Maar van complimenten bouw je geen zorgbuurthuizen. Sterker: zorgverzekeraars weigeren mee te werken aan een initiatief als het zorgbuurthuis.

De politiek moet daarom nu kiezen voor investeringen in onze zorg én voor een zorg zonder markt. Zodat we niet alleen in Oss een zorgbuurthuis kunnen bouwen, maar in heel Nederland.

 

Deze opinie verscheen op 21-11-2023 in het Algemeen Dagblad

Betrokken SP'ers