Bekende gezichten Oud-fractievoorzitter

Agnes Kant

Agnes Kant maakte van 1998 tot 2010 deel uit van de Tweede Kamerfractie van de SP en leidde de fractie van 2008 tot 2010 als opvolger van Jan Marijnissen.

SP on tour in Assen (foto: Miranda Drenth)

Meer over Agnes

(foto: Miranda Drenth)

Met een staande ovatie en een minutenlang applaus betuigden zaterdag 14 maart 2010 de leden van de partijraad hun steun aan Agnes Kant. Partijvoorzitter Jan Marijnissen bedankte Agnes voor haar jarenlange tomeloze inzet: “Agnes hoort bij ons, en dat zal altijd zo blijven.”

Marijnissen wees op de grote steun die Agnes nog altijd geniet binnen én buiten de partij: “Onder de bevolking en zeker onder haar achterban ondervond ze veel respect en steun. De fractie stond als één man achter haar, net als de partij. Op het congres van januari werd ze toegejuicht op een manier die nog nooit iemand anders in de SP ten deel is gevallen.”

Jan Marijnissen:

Anderhalf jaar lang heeft Agnes de fractie geleid als fractievoorzitter, en, zoals gezegd, tot grote tevredenheid van de fractie en de partij. Haar innemende persoonlijkheid en haar scherpte, haar werklust en enthousiasme werkten aanstekelijk voor alle Kamerleden en medewerkers van de fractie. Haar oprechte verontwaardiging over de onrechtvaardige behandeling die veel gewone mensen krijgen werkte inspirerend op anderen.

De SP is trots op Kant en op alles wat zij voor de partij heeft betekend, zo benadrukte Marijnissen: "De partij en de fractie waren en zijn bijzonder trots op het feit dat Agnes onderdeel uitmaakt van onze partij. Agnes hoort bij ons, en dat zal altijd zo blijven."

Agnes Kant op SP.nl