nieuws

FNV-onderzoek bewijst noodzaak thuiszorgwet Kant

Uit onderzoek van de FNV onder 200 gemeenten blijkt dat ruim 85% van de gemeenten een te laag tarief hanteert voor de thuiszorg. Van de onderzochte gemeenten betaalt maar 1 op de 7 gemeenten het berekende minimum van 22 euro. SP-fractievoorzitter Kant: “Dit bewijst dat de wet voor menselijke thuiszorg echt noodzakelijk is. Daarin stel ik voor om een basistarief te hanteren, zodat er niet onder de kostprijs deals kunnen worden gesloten met thuiszorginstellingen”.

Tijdens de eerste behandeling van de wet van Kant, stelde de staatssecretaris, samen met het CDA en de PvdA, dat het niet meer nodig is om het basistarief vast te leggen. Kant: “De redenering was dat er geleerd is van eerdere situaties waarin thuiszorgwerkers hun salaris in moesten leveren of op grote schaal ingeruild werden voor goedkopere en minder opgeleide krachten. Dit argument is dus keihard onderuit gehaald door het onderzoek van de FNV.”

Kant heeft drie wetten gemaakt voor menselijke thuiszorg. De eerste stelt voor de aanbestedingsplicht uitdrukkelijk te schrappen. Daarvan heeft de Kamer al toegegeven dat het argument dat het verplicht is door Europa juridisch niet klopt. De tweede wet regelt een basistarief en de derde wet zal gemeenten verplichten het geld dat zij krijgen voor thuiszorg ook uit te geven aan thuiszorg. Wilt u deze wetten steunen? Ga dan naar www.menselijkethuiszorg.nl.

Betrokken SP'ers