nieuws

Vroeg of Laat: De zorgverzekering

In 2006 werd een nieuwe zorgverzekeringswet van kracht. Tijdens de bespreking van die wet waarschuwde de SP dat zorgverzekeraars zich met de inhoud van de zorg zouden gaan bemoeien. Minister Hoogervorst noemde die vrees toen ongegrond.

Agnes Kant in het debat van 15 december 2004:

‘Als je meer macht legt bij verzekeraars, kan dat leiden tot een aantasting van de rechten van patiĆ«nten en van de professionele autonomie van bijvoorbeeld de voorschrijver. De zorgverzekeraar gaat zich er echter mee bemoeien en dat vind ik een ongewenste ontwikkeling’

 

In een later debat op 8 juli 2005 uitte Agnes Kant haar zorgen nogmaals:

‘Het gaat dus wel degelijk om het probleem van de vrije artsenkeuze, dat nog steeds vol overeind staat. Laat de minister dan in ieder geval erkennen dat dit zo is. Bijvoorbeeld bij doorverwijzing naar een bepaalde specialist komen mensen erachter dat zij daarvoor niet verzekerd zijn, terwijl hun arts heeft geadviseerd naar die specialist te gaan. Over de macht van de zorgverzekeraars, waar dus nog meer macht komt te liggen, ook op dit punt, maak ik mij grote zorgen. Ik heb een hele reeks casussen van wat er nu al gebeurt als het gaat om de macht en de bemoeienis van zorgverzekeraars. Dat wordt echt een groot probleem, bij hulpmiddelen en geneesmiddelen waarvoor een machtiging moet worden afgegeven en waarbij men steeds vreemder capriolen uithaalt.’

 

Minister Hoogervorst erkende helemaal niets. Hij zei in weekblad Elsevier van 3 september 2005:

‘Medici verdienen goed. Zij moeten niet zo zenuwachtig doen. Maar het is logisch dat zorgaanbieders - bijvoorbeeld medisch specialisten en huisartsen - nerveus zijn. Zij vrezen dat de zorgverzekeraars het voor het zeggen krijgen. Dat is niet zo.’

 

We schrijven juli 2011:Minister Schippers sluit een akkoord met de ziekenhuizen en zorgverzekeraars. In de persverklaring van het ministerie VWS is het volgende te lezen:

‘Zorgverzekeraars gaan de selectieve inkoop van zorg sterk uitbreiden. Er wordt gecontracteerd op basis van prijs, kwaliteit, doelmatigheid en gepast gebruik. Ongewenste praktijkvariatie wordt teruggedrongen.’

 

Deze VVD-minister van Volksgezondheid gaat dus precies datgene doen waarvoor de SP altijd gewaarschuwd heeft, en waarvan de vorige VVD-minister van Volksgezondheid zei dat het niet ging gebeuren: Zorgverzekeraars gaan zich door middel van ‘selectieve inkoop’ bemoeien met de inhoud van de zorg. Ze gaan zelfs bepalen welke praktijken gewenst zijn, en welke niet.

Betrokken SP'ers