Thuiszorg
Zorg

Goede zorg thuis

Wie goede thuiszorg nodig heeft, moet daarop kunnen vertrouwen. Wij vinden het niet goed dat ouderen en mensen met een beperking steeds door andere mensen worden gewassen, verpleegd of verzorgd. In de thuiszorg draait het immers om vertrouwen, om het contact van mens tot mens.

De SP wil de zorg regelen op basis van zorgbehoefte en een einde maken aan de concurrentie tussen aanbieders van zorg. We gaan de zorg meer in de buurt en op een menselijke maat organiseren, dat is fijner werken voor de medewerkers en een stuk persoonlijker voor de mensen die afhankelijk zijn van thuiszorg.

Om te besparen in de zorg gaat de SP de verspilling en bureaucratie te lijf. Hoe vaak gebeurt het niet dat goede hulpmiddelen (zoals rollators en scootmobielen) niet opnieuw worden gebruikt? Ook worden veel medicijnen en verbandmiddelen weggegooid terwijl ze nog goed te gebruiken zijn. De SP wil een einde maken aan de bureaucratie die het personeel in de zorg belemmert. Dat betekent dat we niet elke stap die medewerkers zetten willen controleren maar dat we erop vertrouwen dat zij zelf het beste kunnen inschatten welke cliënt welke zorg nodig heeft.

Wij willen dat mantelzorgers en vrijwilligers meer ondersteuning krijgen. De harde bezuinigingen op de thuiszorg worden niet door de SP gesteund. Thuis kunnen blijven wonen als je verzorging nodig hebt, daar gaat het om. Om te voorkomen dat mensen (te vroeg) naar een verpleeghuis moeten, staat de SP voor goede thuiszorg voor iedereen die dat nodig heeft.