SP: Groningers zijn bewust de vernieling in geholpen en dat is nog niet voorbij

Het vandaag gepresenteerde rapport van de parlementaire enquête gaswinning maakt pijnlijk duidelijk hoe Groningers bewust de vernieling in worden geholpen door de staat. ‘Het is erkenning, maar tegelijk weinig nieuws’, zegt SP-Kamerlid Sandra Beckerman. ‘Groningers zeggen dit al jaren. Jarenlang waren opeenvolgende kabinetten Rutte doof. Na jarenlang door de staat in diepe ellende te zijn gestort moeten Groningers nu opnieuw wachten. Terecht is het oordeel over de minister-president in het rapport hard. Rutte heeft geen wezenlijke verandering teweeggebracht voor Groningers.’

Terwijl de staat ruim 400 miljard euro verdiende aan de gaswinning in Groningen werd de veiligheid van Groningers opgeofferd. Geld ging steeds boven Groningers. De band met Shell en Exxon was steeds belangrijker dan de band met de inwoners. Deze vernieling is niet voorbij. De schadeafhandeling en versterking van onveilige huizen verloopt nog steeds dramatisch. Nog steeds worden mensen gewantrouwd en gezien als potentieel fraudeur. In 2020 ging van elke euro schadevergoeding 74 cent naar uitvoeringskosten. Vele duizenden Groningers hebben gezondheidsklachten door de manier waarop de staat met hen omgaat. Een nieuwe generatie groeit op zonder enig vertrouwen.

Groningen als wingewest moet definitief worden afgesloten en er moet een crisisaanpak komen voor schadeherstel en versterking. Bewoners moeten macht krijgen over hun eigen toekomst en niet langer hoeven vechten tegen machtige en minachtende overheidsinstanties. Groninger jeugd moet toekomst krijgen en daarom moet er decennialang geïnvesteerd worden. SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen: ‘Al jarenlang beloven opeenvolgende kabinetten Rutte beterschap. Al jarenlang blijken beloftes loos en hol. Dit zien we in Groningen en in het toeslagenschandaal. Als niet wordt ingegrepen is niet de vraag of er weer een schandaal komt maar slechts wanneer. De mensen en partijen die verantwoordelijk zijn voor deze problemen zullen ze niet kunnen oplossen.’

De SP wil op zo kort mogelijke termijn een debat met minister-president Rutte, de enige bestuurlijke constante die bij allebei deze schandalen van begin tot nu betrokken is.

 

Betrokken SP'ers