Parlementaire enquête naar toeslagenschandaal van start

Toeslagenaffaire Belastingdienst discriminatie

De parlementaire enquêtecommissie die onderzoek gaat doen naar onder andere het toeslagenschandaal gaat van start. Na alle onthullingen van de afgelopen jaren, waarbij SP-Kamerlid Renske Leijten een belangrijke rol speelde en het vorige kabinet uiteindelijk af moest treden, diende SP-leider Lilian Marijnissen een motie in om de onderste steen boven te krijgen door middel van een parlementaire enquête. Dit is het zwaarste middel van de Tweede Kamer. De commissie die dat onderzoek gaat doen is vandaag geïnstalleerd en kan van start. SP-Kamerlid Michiel van Nispen werd benoemd tot ondervoorzitter van deze ‘Parlementaire Enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening (PEFD)’.

Marijnissen is blij dat het onderzoek van start gaat: ‘Al jaren is de SP samen met de ouders van het toeslagenschandaal bezig om de onderste steen boven te krijgen. Steeds weer lekt er een beetje informatie uit, maar nooit krijgen we het totale plaatje van het kabinet. Daarom is het goed dat ons voorstel voor een parlementaire enquête nu wordt uitgevoerd. Hopelijk zorgt dit ervoor dat het voor de slachtoffers eindelijk duidelijk wordt waarom zij zo ontzettend hard zijn aangepakt en zorgen we er hiermee voor dat dit nooit meer weer kan gebeuren.’

Deze commissie heeft als taak te onderzoeken hoe het heeft kunnen gebeuren dat de fraudebestrijding door de overheid is ontspoord, waardoor tienduizenden mensen onterecht beschuldigd zijn van fraude en zwaar gedupeerd zijn. In het bijzonder zal worden gekeken naar het fraudebeleid van de afgelopen tientallen jaren, de tekortschietende rechtsbescherming van mensen, de rol van de Tweede Kamer, het gebruik van discriminerende risicoprofielen en de informatie-uitwisseling. Daarbij wordt niet alleen naar de Belastingdienst gekeken vanwege het kinderopvangtoeslagschandaal, ook het UWV en het Inlichtingenbureau worden onderzocht. Uit dit onderzoek moeten lessen worden getrokken ‘opdat iedereen kan vertrouwen op een rechtvaardige behandeling door de overheid’, aldus het hoofddoel van de enquêtecommissie.

Een parlementaire enquêtecommissie heeft veel tijd nodig om grondig onderzoek te doen zodat de onderste steen eindelijk echt boven komt. De compensatie van de slachtoffers van bijvoorbeeld het kinderopvangtoeslagschandaal is daarom geen onderdeel van dit onderzoek. Het zou namelijk veel te lang duren voor deze ouders als ze dit onderzoek af moeten wachten. Het duurt nu al onacceptabel lang voordat deze ouders hun eigen afgepakte geld terugkrijgen en een fatsoenlijke compensatie voor de ellende die ze is aangedaan. De SP zal daarom in ieder Kamerdebat en waar dat maar kan strijden voor een snelle en volledige compensatie. Dit ongekende onrecht moet zo snel en zo goed mogelijk worden hersteld, waar dat nog kan.

 

Blijf op de hoogte

Betrokken SP'ers