nieuws

SP succes: verbetering van koopkracht van gepensioneerden

Lilian Marijnissen

Gepensioneerden staan al 14 jaar in de kou, door het uitblijven van indexatie. Daardoor hebben zij maar liefst 25% koopkrachtverlies geleden. Het nieuwe kabinet Rutte 4 wil die pijn nog verergeren door de AOW los te koppelen van de stijging van het minimumloon, waardoor ouderen er ook op dit gebied niet op vooruit gaan. De SP vindt dat onacceptabel en strijdt tegen die ontkoppeling van de AOW. Ook strijden we voor indexatie van de pensioenen en het verbeteren van de koopkracht. Dat laatste is nu gelukt! Doordat onze motie is aangenomen zal het kabinet aan de slag moeten om de koopkracht van gepensioneerden te verbeteren.

Lilian Marijnissen, fractievoorzitter van de SP: 'Rutte 4 wil de AOW loskoppelen van het minimumloon. Dat is asociaal! Het is mooi dat de regering nu aan de slag moet om de koopkracht van de gepensioneerden te verbeteren, maar de strijd voor rechtvaardige pensioenen begint hier pas mee.'

De SP zal zich blijven inzetten voor compensatie en indexatie van de pensioenen van de miljoenen gepensioneerden in Nederland. Bovendien zullen wij niet accepteren dat de historische koppeling tussen AOW en het minimumloon, die al 40 jaar trots onderdeel is van onze samenleving, verbroken wordt. Mensen moeten er eindelijk op vooruit gaan en we moeten de samenleving verenigen in plaats van uit elkaar laten spelen door weer een afbraak kabinet: Rutte 4.

Op 31 januari organiseert de SP daarom met pensioenexperts en pensioenbelangenorganisaties een online bijeenkomst over pensioenen. Kom ook en strijd mee voor een rechtvaardig pensioen! En op 12 februari komen we in Utrecht in actie tegen de ontkoppeling van de AOW en voor rechtvaardige pensioenindexatie.

Kom op 12 februari in actie!

 

Betrokken SP'ers