Energie betaalbaar voor iedereen

Het economisch herstel van de coronacrisis zorgt voor een ongekende stijging van de gasprijzen en een gigantische verhoging van de energierekening. De gemiddelde energierekening stijgt volgend jaar met maar liefst 900 euro. Als er niks verandert dan moeten veel mensen zich opmaken voor een koude winter. Ruim een half miljoen Nederlanders leven namelijk al in armoede, waardoor zij hun energierekening niet meer kunnen betalen. Als het kouder wordt moeten zij kiezen voor koken of stoken. Dit mag niet gebeuren en daarom doet de SP zeven voorstellen in de Tweede Kamer voor een betaalbare energierekening voor iedereen:

  1. Sloop de markt uit de energievoorziening: Zoiets cruciaals als onze energievoorziening moeten we niet aan de markt overlaten. Door zeggenschap terug te pakken kunnen we ervoor zorgen dat niet de winsten van energiebedrijven, maar de belangen van iedereen weer voorop staan: betaalbare energie voor iedereen en een eerlijke transitie naar een groene energievoorziening die de aarde niet uitput. Bij een crisis zijn er altijd mensen zijn die eraan verdienen. Energieleveranciers en speculanten lopen binnen dankzij het geld van de belastingbetaler. We pakken daarom de winsten bij de energiebedrijven aan.
  2. Verlaag de belasting op energie: Energie is een basisrecht, dus de energie die je minimaal nodig hebt om te leven moet niet belast worden. Hoge inkomens verbruiken de meeste energie, dus het is ook logisch als ze daar een hoger tarief voor betalen. De belasting op gas is de afgelopen 7 jaar verdubbeld. Dit om de prikkel om te verduurzamen te vergroten, maar dat werkt alleen voor de mensen die ook daadwerkelijk het geld hebben om te verduurzamen. De helft van de huishoudens heeft hier het geld niet voor.
  3. Isoleer eerst de woningen met het slechtste energielabel: Subsidies voor verduurzaming van huizen komen nu terecht bij mensen die sowieso al geld hebben om hun huis te isoleren. Terwijl de mensen die nu met de grootste problemen zitten in de slechtst geïsoleerde woningen wonen. Daarom moet de regering veel meer geld vrijmaken voor de energietransitie en beginnen met de slechtst geïsoleerde woningen. Mensen die het zich niet kunnen veroorloven, moeten een isolatietegoed ontvangen voor verduurzaming van hun woning. Goed voor je energierekening, maar ook voor de banen in de bouw.
  4. Bevries en verlaag de huren: Met name huurders komen in de problemen door de hoge energieprijs. Bij hen komt de stijging van de energierekening het hardst aan. Daarom mogen de huren niet verder stijgen en moeten ze juist verlaagd worden, op z’n minst totdat huizen voldoende geïsoleerd zijn.
  5. Ontkoppel de gasprijs en het warmtenet: Dat de gasprijs direct wordt doorberekend in de energierekening is steeds minder vanzelfsprekend nu gas een steeds kleinere rol gaat spelen in onze energievoorziening. Daarom moeten we het warmtenet loskoppelen van de gasprijs die sterk wordt beïnvloed door internationale omstandigheden.
  6. Geen beroep op Gronings gas: Groningen is geen optie om de tekorten nu op te lossen. Groningen heeft al veel te lang als gasleverancier van de rest van Nederland gediend. Met die realiteit moeten Groningers nog elke dag leven. Nog steeds zijn er aardbevingen in het gaswinninggebied en nog steeds moeten Groningers in kapotte huizen wonen.
  7. Zon voor iedereen: Uit onderzoek van de SP blijkt dat ruim 92% van de energie die huishoudens nu verbruiken opgewekt kan worden als we op alle geschikte daken zonnepanelen leggen. Als deze panelen onderdeel worden van nieuwe gemeentelijke energievoorzieningen krijgen huishoudens zeggenschap over de energievoorziening en daalt de energierekening.

 

Help mee om de politiek duidelijk te maken: de energierekening moet omlaag!

Steun de actie

De oorzaak van deze energiecrisis

Vroeger was onze energievoorziening in publieke handen. Omdat we dit zo belangrijk vonden was het een overheidstaak, vaak met gemeentes of provincies als baas. Neoliberale kabinetten hebben onze energie vermarkt. Dit zorgt ervoor dat huishoudens geconfronteerd worden met immense prijsstijgingen en dat er te weinig gestuurd kan worden op de groene transitie waarin geïnvesteerd moet worden. Daarnaast halen veel Europese landen hun gas uit Rusland. De oorzaak van deze crisis volledig bij Rusland leggen is wat te kort door de bocht, maar speelt zeker een rol. Het toont vooral aan dat we zijn overgeleverd aan de grillen van een internationale markt waar winsten voor energiebedrijven en de fossiele industrie centraal staan. Daarom moeten we de zeggenschap terugpakken. Op die manier kan er een eerlijke oplossing komen die werkt voor iedereen.

Blijf op de hoogte

Betrokken SP'ers