nieuws

SP knokt tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen voor eerlijk Nederland

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen heeft de SP deze week volop gestreden voor betaalbare woningen, goede zorg en een veilige buurt. Van dit demissionaire kabinet hoeven mensen niets te verwachten. Terwijl de economie weer groeit, gaan mensen er niet op vooruit. De formatie is al een half jaar een puinhoop. SP leider Marijnissen: 'Het moet dus van de Tweede Kamer komen. Het kabinet is demissionair, maar de Kamer is dit natuurlijk niet. De SP heeft daarom geprobeerd om in de begroting voor het komende jaar zoveel mogelijk te bereiken. Compleet met doorgerekende tegenvoorstellen hebben we laten zien dat het anders kan. Er zijn grote onderwerpen waar in de Tweede Kamer na de verkiezingen een meerderheid voor zou moeten zijn op basis van de verkiezingsprogramma's. Die dingen zouden we minimaal moeten regelen als Tweede Kamer om Nederland vooruit te helpen.'


De wooncrisis aanpakken door onder andere de verhuurderheffing af te schaffen en de huren te bevriezen, het minimumloon verhogen voor al die cruciale beroepen, het leenstelsel afschaffen zodat studenten zonder schulden kunnen studeren en grote bedrijven hun eerlijke deel laten betalen aan belasting. Voor al dit soort voorstellen zou -op basis van de verkiezingsprogramma’s van partijen- een meerderheid moeten zijn. Aangezien er anders met een demissionair kabinet en een belabberde formatie niks gebeurt, zou de Tweede Kamer dit minimaal moeten doen. dit zou de Tweede Kamer dus ook minimaal moeten doen. Helaas bleek na twee lange dagen van debat dat deze SP voorstellen werden weggestemd. Lilian Marijnissen: 'Nederland zit in een diepe wooncrisis doordat partijen onze huisvesting jarenlang als markt hebben gezien. Het is mooi dat de verhuurderheffing wat wordt verlaagd maar het is echt onvoldoende. Ook ons voorstel om een eerste stap te zetten in de verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur haalde het niet. Hierdoor staan de cruciale beroepen, waarvoor is geapplaudisseerd tijdens de coronacrisis, nog steeds met lege handen. Terwijl de huren, de energierekening en de ziektekosten stijgen, krijgen mensen er niets bij. Dat kan gewoon niet.'

Ook de getroffen ouders in het toeslagenschandaal bracht deze twee dagen van debat niks. Demissionair minister-president Rutte weigerde om ook maar een enkele toezegging te doen wanneer de ellende voor deze ouders voorbij is.

Omdat ook in de Tweede Kamer uiteindelijk veel te weinig oplossingen voor mensen zijn afgesproken, heeft de SP aan het eind van het debat het voorstel voor nieuwe verkiezingen gesteund. Nederland verdient beter.

Goed nieuws in het debat was er uiteindelijk voor zorgverleners: eindelijk geeft het demissionaire kabinet aan de aangenomen motie van SP en ChristenUnie voor hogere salarissen uit te voeren. Er komt nu direct 675 miljoen euro bij voor hogere salarissen op de werkvloer. Dit is een eerste stap want er is meer nodig. De Tweede Kamer heeft de hele dag met het demissionaire kabinet moeten strijden om ervoor te zorgen dat deze hogere zorgsalarissen niet betaald worden door een hogere zorgpremie voor Nederlanders, want dat wilde Mark Rutte aanvankelijk, maar door een hogere belasting op de winsten van bedrijven. Hierin is een unieke stap gezet: na decennia van belastingverlaging voor grote bedrijven over hun winst, is nu besloten dat grote bedrijven weer wat meer belasting gaan betalen over hun winst. Jarenlang is verlaging van de winstbelasting voor grote bedrijven door de VVD gebruikt om grote bedrijven minder te laten bijdragen aan onze samenleving. Het is mooi dat dit nu voor het eerst sinds de jaren tachtig weer gekeerd is.

Naast de salarissen in de zorg, werd ook een motie van Lilian Marijnissen samen met CDA'er Pieter Heerma aangenomen die pleit voor een Nationaal Historisch Museum in Nederland. Dit initiatief, oorspronkelijk van Jan Marijnissen, krijgt zo een nieuwe kans. Ook werd een SP motie samen met de ChristenUnie aangenomen om binnen Europa te bekijken of er mogelijkheden zijn om arbeidsmigratie beter te reguleren.

 

Blijf op de hoogte

Betrokken SP'ers