SP steunt motie van wantrouwen om toeslagenschandaal

Keer op keer heeft het kabinet geprobeerd om het toeslagenschandaal onder de pet te houden en Tweede Kamerleden de mond te snoeren. Het is te danken aan vasthoudende journalisten en kritische Kamerleden, zoals Renske Leijten, dat de ouders en de kinderen wel gehoord worden. De Tweede Kamer ging vandaag in debat over de notulen van de ministerraad die onlangs, op ons verzoek, deels openbaar werden gemaakt. Toch kozen de coalitiepartijen er wederom voor om geen openheid te geven over álle keren dat het in het kabinet over het toeslagenschandaal ging.

De notulen die wel openbaar zijn gemaakt geven volgens SP-leider Lilian Marijnissen een ontluisterend beeld: 'Het kabinet was drukker met de beeldvorming dan met oplossingen vinden voor de ouders én de kinderen van de toeslagenaffaire. Ook vandaag zien we weer dat het uitbetalen van de beloofde 30.000 euro voor de ouders een chaos is. Het ging in de ministerraad over het zo klein mogelijk houden van de groep mensen die gecompenseerd zouden moeten worden. Of over Kamerleden die te kritisch zouden zijn en 'gesensibiliseerd' zouden moeten worden. Terwijl het bij het kabinet al lang en breed bekend was dat duizenden ouders in ellende zaten, moest de Tweede Kamer steeds weer vechten om kleine beetjes informatie hierover. Elke stap vooruit, elke oplossing of compensatie is er gekomen door de inzet van de Tweede Kamer. Het kabinet heeft geen vinger uit zichzelf uitgestoken. Maar vandaag blijft de Haagse doofpot wederom dicht, want weer wordt niet álle informatie openbaar gemaakt.'

Marijnissen wilde voor het debat de rest van de informatie ook krijgen, maar de coalitiepartijen hielden dit tegen. Het is juist die cultuur die volgens Marijnissen de reden is dat de ouders van de toeslagenaffaire nóg langer dan nodig in diepe ellende zaten. 'We hadden dit debat niet hoeven te hebben als het kabinet gewoon eerlijk was geweest. Nu zijn ze weer niet eerlijk. Daarom kunnen we de motie van wantrouwen steunen die is ingediend tijdens het debat. Het kabinet is al afgetreden, maar hiermee maken wij nogmaals heel duidelijk dat de ouders en eerlijkheid voorop moeten staan. Een voorstel van de SP om de getroffen ouders bij alles wat er nu zal gebeuren op één te zetten, werd met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen.


 

Blijf op de hoogte!

De SP zet zich in voor genoeg betaalbare huizen, voor eerlijke zorg, voor veilige buurten en voor nog veel meer. We doen onderzoek, voeren actie, organiseren bijeenkomsten en doen voorstellen. Zorg dat je op de hoogte blijft, mis het niet!

Betrokken SP'ers