nieuws

Kritiek op hoger minimumloon kan in de prullenbak

Lilian Marijnissen

Een verhoging van het minimumloon is niet schadelijk voor de werkgelegenheid, concludeert het CPB vandaag in een rapport. Daarmee vervalt een groot kritiekpunt op dit SP-voorstel. De regering wees steevast naar het CPB als wij ons voorstel deden: ‘een hoger minimumloon kost banen dus dat gaan we niet doen.’ Vandaag blijkt dat deze kritiek niet klopt. De SP wil zo snel mogelijk een heropening van het debat over het minimumloon.

SP-leider Lilian Marijnissen ziet in het onderzoek een bevestiging op het standpunt van de SP: ‘Wij vragen de regering om nu snel een voorstel te maken om het minimumloon te verhogen. Dat past ook goed bij deze tijd, waarin iedereen klapt voor de mensen met een vitaal beroep. Veel van hen verdienen op of rond het minimumloon. Laten we onze waardering omzetten in een substantiële loonsverhoging.’

Het voortschrijdend inzicht van het CPB komt door studies uit het buitenland (VS, VK, Duitsland), waaruit blijkt dat een verhoging of invoering van het minimumloon nauwelijks effect heeft op de werkgelegenheid. De vrees dat werkgevers personeel massaal ontslaan als zij een hoger minimumloon moeten betalen, lijkt door de praktijk ongegrond, stelt het CPB. Daarnaast ligt het volgens het Planbureau voor de hand dat de overige lonen óók zullen stijgen, naarmate de laagste lonen verder toenemen. Deze punten staan reeds allemaal in een Initiatiefnota van de SP uit 2019. “Fijn dat het CPB onze conclusies overneemt. Nu de regering nog”, aldus Kamerlid Jasper van Dijk.

Betrokken SP'ers