Huishoudens moeten profiteren van klimaatbeleid

Vorige week is het Klimaatakkoord gepresenteerd. De SP is niet blij met het resultaat. Wij willen een schone aarde doorgeven aan onze kinderen, maar dat kan alleen als de grote vervuilers worden aangepakt. Dit kabinet kiest echter steeds voor multinationals in plaats van mensen. Het is onbestaanbaar dat de energierekening blijft stijgen, terwijl grote vervuilers, zoals Shell, de hand boven het hoofd wordt gehouden. Wij willen een lagere energierekening en dat grote bedrijven hun eerlijke deel gaan betalen.

Waar de SP al vanaf de start van de onderhandelingen voor waarschuwde is werkelijkheid geworden: het Klimaatakkoord is onrechtvaardig. Grote vervuilers als Shell bepalen, terwijl huishoudens betalen. Uit berekeningen van de FNV en de milieubeweging blijkt dat het akkoord huishoudens 1,5 miljard euro per jaar gaat kosten. De grootste vervuilers strijken daarentegen 450 miljoen euro subsidie op. Wederom kiest de regering voor de belangen van multinationals als Shell en niet voor de samenleving. De SP ziet een rechtvaardig alternatief waarbij huishoudens juist kunnen profiteren van klimaatbeleid.

Canada werd op de klimaattop in Warsaw in 2015 nog uitgeroepen tot fossiel van het jaar. Het land stond in zowel de top van 10 kolen, gas als olie producerende landen. Maar op dit moment voert Canada een CO2 belasting in voor grote vervuilers waardoor de uitstoot van het land fors wordt teruggebracht. 90% van de opbrengst van die belasting wordt teruggegeven aan huishoudens. Hierdoor profiteren mensen met een laag en gemiddeld inkomen juist van klimaatbeleid. Hoewel velen denken dat wanneer de industrie wordt belast huishoudens alsnog de rekening betalen doordat de prijzen van producten omhoog gaan bewijst Canada dat dat niet waar hoeft te zijn. Ook bij hogere prijzen gaan huishoudens erop vooruit. Dat kan en moet volgens de SP in Nederland ook. Wij steunen de klimaatdoelen uit de klimaatwet maar zullen onrechtvaardige invullingen pertinent afwijzen.

Voor de SP is Klimaatrechtvaardigheid de enige mogelijkheid. De PVV en FvD wijzen klimaatbeleid, ook rechtvaardig klimaatbeleid waarvan mensen profiteren, in het geheel af. In feite geven PVV en FvD grote vervuilers als Shell hiermee een vrijbrief om door te gaan met hun vervuiling. Terwijl uit onderzoek blijkt dat milieuvervuiling Nederland tientallen miljarden per jaar kost. Denk aan mensen die korter leven en ziek zijn door milieuvervuiling. Niets doen is niet goedkoper en kost vele mensen jaren van hun leven.

Volgens de SP kan klimaatbeleid zorgen voor een rechtvaardigere samenleving. Stel je voor: we kunnen nu de zeggenschap over onze energievoorziening terugpakken. Niet langer hoeven we afhankelijk te zijn van grote vervuilers die zorgen voor grote gezondheidsschade en aardbevingen in Groningen. Inwoners kunnen weer zelf gaan over hun eigen betaalbare en veilige energie. We hebben een groene en een sociale revolutie nodig. De SP wil niet zoals het kabinet en PVV en FvD de belangen van de vervuilers dienen maar samen met mensen die nu in de knel komen door klimaatbeleid en vervuiling strijden voor een rechtvaardig alternatief.

Betrokken SP'ers