Het is tijd voor klimaatrechtvaardigheid: verhoging energierekening moet van tafel

Vandaag sprak Lilian Marijnissen op de SP-klimaatconferentie in een volle fabriekshal van de voormalige electriciteitsfabriek in Haarlem. Ze riep op tot klimaatrechtvaardigheid. Dat betekent: de rekening leggen daar waar die hoort, bij de grote vervuilers. Het huidige klimaatbeleid werkt niet en is onrechtvaardig. De uitstoot van Nederland wordt niet minder en de grote vervuilers worden ontzien terwijl huishoudens de rekening betalen.

'Het kabinet faalt', aldus Marijnissen. Terwijl het nog volstrekt onduidelijk is hoe de grote vervuilers gaan bijdragen, heeft het kabinet al wel aangekondigd dat de energierekening omhoog gaat. Marijnissen is hier duidelijk over: 'Die verhoging van de energiebelasting moet nu van tafel. Laten we eerst eens zorgen dat we het klimaatbeleid rechtvaardig organiseren en de grootste vervuilers ook hun eerlijke deel bijdragen.'

Daarnaast hekelt Marijnissen de manier waarop het kabinet naar klimaatbeleid kijkt. Een collectief probleem moet door individuen worden opgelost. Dat werkt niet, gaf Marijnissen in haar toespraak aan: 'We staan voor een grote verandering willen we een schone aarde doorgeven aan onze kinderen. De vraag is: hoe organiseren we dit? De enige manier waarop we dit succesvol kunnen doen, is als we het samen doen. Toen we in Nederland riolering aan hebben gelegd, was dit ook geen besluit van individuele huishoudens. Dit hebben we samen gedaan. Omdat het belangrijk was voor de volksgezondheid van Nederlanders. Zo moeten we ook naar klimaatmaatregelen kijken. Laten we zorgen dat we dit samen en rechtvaardig doen. Alleen dan zal het effectief zijn.'

Marijnissen kondigde een plan aan om ervoor te zorgen dat grote vervuilers hun eerlijke deel gaan bijdragen door meer belasting te betalen op CO2-uitstoot. Dit geld komt terecht in een fonds waarmee we huizen meer energiezuinig kunnen maken en bedrijven ondersteunen om schoner te produceren.

Betrokken SP'ers