nieuws

SP en VVD maken acquisitiefraude strafbaar

Dinsdag heeft de Eerste Kamer ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Gesthuizen (SP) en Van Oosten (VVD) dat regelt dat acquisitiefraude strafbaar wordt. Gesthuizen: 'Veel ondernemers zijn de afgelopen jaren de dupe geworden van frauduleuze bedrijven die schimmige overeenkomsten aanbieden zonder de bijbehorende tegenprestatie te leveren. Onze initiatiefwet regelt dat ondernemers eenvoudiger onder zo’n overeenkomst uit kunnen komen en de fraudeur kan worden aangepakt.'

Foort van Oosten en Sharon Gesthuizen
VVD-Kamerlid Foort van Oosten en SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen

Van Oosten: 'Bij deze misleidende praktijken wordt belangrijke informatie weggelaten, zoals het feit dat een gekochte advertentie wordt geplaatst in een nauwelijks gelezen gids. Soms bestaat het medium niet eens. Ook worden nota’s verstuurd voor diensten die nooit geleverd zijn, in de hoop dat deze onoplettend wordt betaald. Ons wetsvoorstel maakt deze praktijken strafbaar met een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar.'

Acquisitiefraude wordt gepleegd door malafide organisaties die zich voordoen als advertentiebureaus, uitgeverijen, adviesbureaus of personen, handelend in opdracht van dit soort bedrijven. De slachtoffers zijn organisaties uit het bedrijfsleven, de overheid of de gesubsidieerde sector.

Betrokken SP'ers