Succes!

SP-acties tegen huurverhogingen hadden lokaal succes.

De SP ís niet alleen voor, maar gáát ook voor een eerlijker Nederland. Voluit! In de Tweede Kamer en in de buurt.

De SP heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan concrete verbeteringen voor duizenden mensen. Zo heeft het plan voor de bouw van Zorgbuurthuizen, kleinschalige locaties waar ouderen kunnen wonen en zorg kunnen krijgen, steun van de Tweede Kamer gekregen. Het beschikbare budget voor deze woningen voor ouderen is door inzet van de SP verdubbeld naar 40 miljoen euro. Iedereen moet op een fijne manier oud kunnen worden in de eigen buurt.

SP’ers weten van aanpakken, zoals hier in Boxmeer en Cuijk waar ze koken voor de voedselbank.

Succesvolle actie

Ook lokaal wist de SP het verschil te maken. Huurders van
de Titus Brandsmaflat in Rijswijk voerden samen met de SP succesvol actie tegen huurverhoging, schadelijke verbouwingen en vóór inspraak over de toekomst van hun flat. Met
succes, de huurverhoging ging niet door en bewoners
kregen compensatie voor geleden schade.

In Groningen kreeg de lokale SP het voor elkaar dat onderbetaalde schoonmakers in dienst komen van de gemeente Groningen. Een enorme verbetering voor deze honderd medewerkers die jarenlang speelbal waren in de concurrentiestrijd tussen commerciële schoonmaakbedrijven.

SP-Kamerlid Ronald van Raak juicht bij het aannemen van de SP-wet voor een bindend referendum.

Samen

In Zwolle kwam een bushalte voor een verzorgingshuis terug, in Amsterdam kregen voedselbanken 750.000 euro; zo kunnen we nog wel even doorgaan. De SP maakt werk
van een eerlijker Nederland. Samen met u.

Hoe de SP onze overheid eerlijker maakt:

 • Er komt een bindend referendum
 • Duizenden slachtoffers van de toeslagenaffaire krijgen erkenning en compensatie

Hoe de SP ons onderwijs eerlijker maakt:

 • Meer geld voor schoolzwemmen en minimaal twee uur gym voor alle basisschoolleerlingen
 • Kunnen ouderbijdragen voor school niet meer verplicht worden

Hoe de SP onze zorg eerlijker maakt:

 • Beschermingsmiddelen voor alle zorgverleners in de coronacrisis
 • Geld voor ouderenzorg mag niet naar bureaucratie, bonussen of megalomane gebouwen

Hoe de SP ons recht eerlijker maakt:

 • Meer geld voor sociale advocatuur
 • Ondersteuning voor slachtoffers online privacyschending

VEILIG STEMMEN. ZO KAN HET.

Ook tijdens de coronacrisis is het belangrijk om te stemmen. Dat kan dit jaar op meer manieren.

 • PER POST Voor iedereen vanaf 70 jaar is stemmen per post mogelijk. U ontvangt hiervoor per post een briefstembiljet en retour envelop.
 • PER VOLMACHT Vraag iemand die woont in uw gemeente voor u te stemmen. Vul uw stempas in en geef een kopie of foto van uw identiteitsbewijs.
 • STEM EERDER In iedere gemeente mag iedereen op drie dagen (15, 16 én 17 maart) stemmen. Vraag uw gemeente waar dit kan.