Ik stem SP voor...

Dulce Goncalves

IK STEM SP VOOR RECHTVAARDIGHEID

Dulce Goncalves, ‘toeslagen-ouder’ ‘Voor de partij die met mij en al die anderen heeft gestreden voor rechtvaardigheid. 100 procent. Dat iedereen is opgestaan, komt door de SP, gelooft u mij. Niemand durfde, iedereen had het opgegeven. Ik voelde me levend begraven, maar ik kan weer ademen. Never nooit had ik gedroomd dat ik nog geld terug zou krijgen.’eerlijker arbeidsvoorwaarden!’

 

Tribune juni 2018 • Acteur Dragan Bakema, op 7 juli met SP in Carré:
Dragan Bakema

IK STEM SP VOOR HEEL DE MENS

Dragan Bakema, acteur ‘Voor al die mensen die zorgen voor anderen. Voor al die mensen die vechten voor cultuur, omdat ze het maatschappelijke belang ervan erkennen. Ik stem voor al die vaders en moeders die hun kinderen opvoeden tot mensen die zich betrokken voelen met de medemens. Kortom 'de mens' krijgt mijn stem en de enige partij die mijn stem volledig steunt, was en is de SP.’

Mahir Alkaya

IK STEM SP VOOR EEN EERLIJKE ECONOMIE

Mahir Alkaya, SP-kandidaat en Tweede Kamerlid.‘Een economie waarin niet alleen topmanagers en aandeelhouders profiteren van de winst, maar de hele werkvloer. In die nieuwe economie moeten werknemers behandeld worden met meer respect. Dit betekent naast een hoger salaris en recht op winstdeling ook meer zeggenschap over hun werk.’

Sandra Beckerman

IK STEM SP VOOR EERLIJKE COMPENSATIE

Sandra Beckerman, SP-kandidaat en Tweede Kamerlid. ‘De parallellen tussen de ramp die het kabinet in ‘mijn’ Groningen aanricht en de toeslagenaffaire zijn groot. Ook hier zijn mensen vermorzeld door de overheid. Er is ruim 400 miljard verdiend aan het gas, maar tienduizenden gedupeerden wachten nog steeds op compensatie. Deze ramp moet stoppen!’

Weet wat u kiest

We gaan straks allemaal stemmen. Maar hoe stemmen partijen zelf? De mooie beloftes uit de verkiezingen zijn nogal eens gebroken. Wie kent de duizend euro voor iedere werkende van Rutte niet? Of de belofte van het CDA om het eigen risico te verlagen? Die beloftes bleken slechts schone schijn…

De SP deed vlak voor de verkiezingen voorstellen om te testen hoe partijen daadwerkelijk stemmen als het gaat om onze zorg, inkomen en huur.

Kijk op eerlijkkiezen.nl welke partijen in de Kamer niet doen wat ze tijdens de verkiezingen wel beloven!

Michel Verschuren

 

IK STEM SP VOOR KLEINERE KLASSEN

Michel Verschuren, docent geschiedenis op het vmbo. ‘Én voor aanpak van het lerarentekort. De werkdruk is er hoog. In de twaalf jaar dat ik docent ben, komt er elk jaar minstens één collega met burn-out thuis te zitten. Het onderwijs is burn-outkampioen van Nederland: tijd voor eerlijker arbeidsvoorwaarden!’

 

Renske Leijten

IK stem SP voor een menselijke overheid

Renske Leijten, SP-kandidaat en Tweede Kamerlid. ‘Voor de toeslagen-ouders met wie ik vecht voor respect en een eerlijke compensatie, is de overheid een vijand geworden. We zien dat mensen in de bijstand ook onmenselijk behandeld worden. Het is geen toeval of een foutje, het is beleid. We hoeven dit niet te pikken! Een eerlijke overheid is bovenal menselijk.’

Theo van der Hoeven / Foto: Karen Veldkamp

IK STEM SP VOOR DE AOW’ERS

Theo van der Hoeven, gepensioneerde, ‘Later dan je 65e stoppen met werken is voor veel mensen te zwaar. Zeker als je met je handen werkt - dan ben je op. Dan heb je je leven lang premies betaald. Ik heb het goed en ik gun dat iedereen. De SP wil de AOW verhogen én met je 65e met pensioen. Ik stem er al 25 jaar op.’

Michiel van Nispen
Michiel van Nispen

IK STEM SP VOOR RECHT VOOR IEDEREEN

Michiel van Nispen, SP-kandidaat en Tweede Kamerlid. ‘Betaalbaar recht en in de buurt.’

 

Lenka Pitrmanova / Foto: Karen Veldkamp

IK STEM SP VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

Lenka Pitrmanova, verpleegkundige. ‘De zorg gaat kapot aan bezuinigingen en marktwerking. De werkdruk en administratieve rompslomp jagen personeel uit de zorg. Applaus is niet genoeg: waardering zit ook in zekerheid en fatsoenlijke beloning. De SP staat voor zorg op menselijke maat en goede faciliteiten voor kwetsbare groepen, zoals zorgbuurthuizen.’

 

Jimmy Dijk
Jimmy Dijk

IK STEM SP VOOR ACTIE

Jimmy Dijk, SP-kandidaat en scholingsmedewerker. ‘Voor alle mensen die in actie komen om hun werk-, leef- en woonomgeving te verbeteren.’

 

Sunita Biharie

IK STEM SP VOOR JONGEREN IN DE JEUGDZORG

Sunita Biharie, SP-kandidaat en voormalig jeugdzorgmedewerker, ‘Ik vind dat zij, hun ouders en de medewerkers niet de dupe mogen worden van bezuinigingen. Geldzorgen bij gemeenten leiden nu vaak tot slechtere jeugdzorg. Daarom moet de landelijke overheid er weer verantwoordelijk voor worden. Tijd om te luisteren naar de mensen om wie het gaat!’

 

Maarten Hijink
Maarten Hijink

IK STEM SP VOOR EERLIJKE ZORG 

Maarten Hijink, SP-kandidaat en Tweede Kamerlid. ‘Zorg zonder eigen risico en met keuzevrijheid voor ouderen om zelf te bepalen of ze thuis of in een Zorgbuurthuis oud willen worden.’

 

Jasper van Dijk
Jasper van Dijk

IK STEM SP VOOR HOGERE LONEN

Jasper van Dijk, SP-kandidaat en Tweede Kamerlid stemt SP voor hogere lonen. ‘Steun onze wet voor een eerlijk inkomen én voor een minimumloon van 14 euro.’

Peter Kwint
Peter Kwint

IK STEM SP VOOR EERLIJK ONDERWIJS

Peter Kwint, SP-kandidaat en Tweede Kamerlid. ‘Docenten verdienen een beter loon. En kinderen het best mogelijke onderwijs!’

 

 

 

 


Lees het hier:


Succes!