Stemmen voor de provincie maakt een verschil

Er is reden genoeg om op woensdag 15 maart te gaan stemmen. Niet alleen stemmen we dan op een nieuwe lichting volksvertegenwoordigers in Provinciale Staten, indirect bepalen we ook wie er in de Eerste Kamer komt. Het belang is groot want de provincies gaan over meer dan je misschien wel denkt.

De provincie doet ertoe en het maakt verschil welke partij er aan de knoppen zit. Er was een tijd dat je je moest afvragen of we de provincie niet beter konden opheffen. De Jeugdzorg werd overgenomen door de gemeenten, de woningbouw werd overgelaten aan de markt, en sinds de VVD aan de macht is, hebben natuur en cultuur het al helemaal moeilijk. Maar de wal lijkt het schip te keren. Nu is er een kans om het zeggenschap over zaken als onze energie en het openbaar vervoer weer naar ons toe te trekken.

Voor wie gaan we bouwen?

Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge wil dat de provincies veel meer de regie gaan nemen bij de woningbouw. Toch blijft het nog even de vraag of de provincies dan ook het geld en de wetten krijgen om die opdracht uit te voeren. Bovendien is de kans groot dat de gemeenten, die zelf ook moeten woekeren met de ruimte, niet blij zijn met de ingreep van bovenaf. En dan hebben we het nog niet eens over de stikstofuitstoot die ook bij woningbouw een grote rol speelt. Wel is zeker: als je er zeker van wilt zijn dat ook de juiste woningen worden gebouwd, is daar een grote SP in de provincies voor nodig.

Ook het landbouwbeleid wordt doorgeschoven naar de provincies. De heftige demonstraties met de tractoren en de snelwegblokkades zullen iedereen nog levendig voor de geest staan. Hoewel het rapport van Johan Remkes de gemoederen wel een beetje tot bedaren heeft gebracht, moeten er nog harde noten gekraakt worden. De nieuwe colleges die na de verkiezingen gevormd gaan worden, kunnen hun borst natmaken.

Zeggenschap in eigen handen

Een taak die al lange tijd bij de provincies ligt, is het onderhoud van de provinciale wegen, en het provinciale vervoer. Nu de Coronacrisis op zijn eind loopt en de economie weer op gang komt, komen ook de files weer terug. Daarmee ligt ook de discussie weer op tafel of het helpt om nog een extra rijstrook toe te voegen, of dat we de reiziger beter goed openbaar vervoer kunnen aanbieden. Met de energiecrisis, en de dringende noodzaak om nu eindelijk eens de klimaatdoelen te halen, is er genoeg reden om voor dat laatste te pleiten. Daarvoor is wel nodig dat we het zeggenschap over onze energie en het openbaar vervoer weer in eigen handen nemen in plaats van het over te laten aan de markt.

De lijsttrekkers die de SP heeft opgesteld staan in elk geval te trappelen om aan de slag te gaan. Van Hogeland in Groningen tot Sluis in Zeeland, en van Texel in Noord-Holland tot Landgraaf in Limburg staan er SP’ers klaar om hen te ondersteunen en de schouders eronder te zetten. Help ze een handje, doe mee met de campagne en ga stemmen!

Weg met de waterschappen?

De SP doet niet mee met de waterschapsverkiezingen, die ook op 15 maart plaatsvinden. De SP vindt dat de waterschappen beter kunnen worden ondergebracht bij de provincies. Die kunnen het waterbeheer beter afstemmen met andere taken, zoals ruimtelijke ordening, landbouw, natuur en recreatie. Van opheffen is geen sprake: de waterschappen hebben belangrijke taken die zij al eeuwen uitvoeren en waarvoor zij heel deskundig zijn.